Fafaj-választás és szaporítóanyag-ellátás gazdasági célú erdőtelepítésekben

Bach István - Mátyás Csaba
OMMI Kertészeti és Erdészeti Főosztály, Budapest - NYME Környezettudományi Intézet, Sopron

A fafajválasztás szempontjai

A természetes biodiverzitás megőrzésének és védelmének koncepciója a természetvédelem kezdetei óta sokat változott. Míg eleinte úgy tűnt, hogy elegendő a veszélyeztetett fajok törvényi védelmét megoldani, hamar kiderült, hogy a védelem csak akkor hatékony, ha a faj élőhelyére is kiterjed. Miközben a területi védelem különböző formái megvalósultak, a gyarapodó ökológiai és genetikai ismeretek rávilágítottak arra, hogy nagyon sok faj esetében a hosszú távú fenntartáshoz nagyobb területre van szükség, mint amennyi reálisan a természetvédelem közvetlen hatáskörébe vonható. A megoldás a védett területek, rezervátumok közötti zónák átjárhatóságának megoldása (ökológiai folyosók, "lépőkövek" révén), és a területhasználat kíméletes, lehetőleg természetközeli megoldása. Ebben fontos szerepet játszik az erdő, mint a legkiterjedtebb természetközeli területhasználati mód.

Az erdőtelepítési program megvalósítása sokat segíthet a természetvédelem, a faji sokféleség megőrzése céljainak megvalósításában. A mezőgazdasági kultúrákhoz viszonyítva kevésbé bolygatott erdőterületek különösen az Alföld erdőben szegény tájain ökológiai "lépőkövekként" szolgálhatnak, persze elsősorban akkor, ha a faállomány olyan életközösség létrehozására alkalmas, amely legalább emlékeztet a természetes állapotokra.

A fafaj-választás, a mindenkori erdészeti politikai preferenciák alkalmazása, gazdasági szempontból is kardinális jelentőségű kérdés. A földtulajdonán erdőtelepítésbe kezdő magán-gazdálkodó döntését nyilvánvalóan gazdasági megfontolások határozzák meg. A döntéssel az erdőtulajdonos évtizedekre meghatározza a gazdasági célú erdő jövedelmezőségi viszonyait, a beruházás eredményességét. A támogatások alkalmazása emellett az agrár-szféra forrásai, tágabb megközelítésben a magyar adófizetők pénzéből képzett alapok átcsoportosításával jár.

Teljes szöveg

<<Vissza

No events