Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-ei állami ünnep alkalmából magas állami kitüntetéseket adott át szakembereknek.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-ei állami ünnep alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta a köztársasági elnök megbízásából:

Dr. Varga Miklósnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának, a vízügyi ágazat érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, különös tekintettel a vízügyi igazgatás, az árvízvédekezés, a belvízvédekezés, továbbá a vízgazdálkodás területén kifejtett tevékenységére;
Dr. Varga Zoltán Sándornak, a biológiai tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, a természet megőrzése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő iskolateremtő, tudományos és oktató munkája, nemzetközi elismeréseként.


A környezetvédelmi miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

Dr. Brydl Endrének, az állatorvos-tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, a környezetkímélő állati termék-előállítás terén kifejtett munkásságáért, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben az új típusú szemlélet, valamint e területen az oktatás és a gyakorlat közötti kapcsolat garanciarendszerének kialakításáért;
Dr. Gyulai Ivánnak, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Kuratóriuma elnökének, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány létrehozásáért és az intézet vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;
Kállay Györgynek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökének (a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet munkatársának), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület keretében kifejtett természetvédelmi munkája, különösen a ragadozó madarak védelme érdekében végzett három és fél évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;
Kóthay Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának a vízkészlet-gazdálkodás, az árvízvédekezés és belvízvédekezés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munkája, a vízgazdálkodási ágazat jelenének és jövőjének kidolgozása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;
Lévai Ferencnek, az Aranyponty Halászati Részvénytársaság elnök-vezérigazgatójának, az Aranyponty Halászati Rt. eredményes működtetése, a hazai ökológiai gazdálkodás fejlesztése, valamint természetvédelmi tevékenysége elismeréseként,
Szabó Gábornak, a Heti Világgazdaság Kiadó munkatársának, a környezet védelme érdekében az elmúlt tíz évben írt feltáró, szakmailag megalapozott újságcikkeiért, korrekt újságírói munkájáért
Viszló Leventének, a Pro Vértes Közalapítvány elnökének természetvédelmi őrkerület-vezetőnek (Duna –Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) a hazai természeti értékek megóvása érdekében az elmúlt két évtizedben kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Palugyai Istvánnak, a Népszabadság szerkesztőjének, aki ezt a magas kitüntetést természetvédelmi témájú, különösen az állatok védelme érdekében írt cikkeiért, filmjeiért kapja majd.


Persányi Miklós, a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Dr. Csom Józsefnek, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztálya vezetőjének, a közigazgatás szolgálatában, illetve a környezetvédelmi és a természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági munka országos szintű irányításában végzett kiemelkedő tevékenységéért,
Kocsis Tibor filmrendezőnek, a Flóra Film International munkatársának, környezetvédelmi témájú filmjeiért, kiemelt figyelemmel a Verespatakról szóló „Új Eldorádó” c. film elkészítésére
Dr. Varga Pálnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főosztályvezetőjének, több mint 30 éven át a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízminőség-védelem területén végzett munkája, továbbá az EU környezetvédelmi standardok bevezetésében kifejtett tevékenysége elismeréseként.


A környezetvédelmi miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Bibók Zsuzsannának, a KvVM Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési Főosztály vezetőjének, a környezetvédelem érdekében végzett hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként;
Böhm Jánosnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesének, a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági hátterének zavartalan biztosításáért, eszközeinek hatékony használatáért, az igazgatóság kezelésére bízott állami vagyon védelme érdekében végzett példamutató munkájáért;
Hidegkuti Lászlónak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság műszaki-biztonsági szolgálat vezetőjének, a Felső-Tisza vidékén ár- és belvízvédekezési szakterületen két évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;
Kenyeres Istvánnak, a Körte-Organica Környezettechnológiák Részvénytársaság elnökének, a hazai környezetvédelmi és ökológiai ipar megújulásában, versenyképességének megteremtésében végzett munkája elismeréseként;
Kiss Tibornak, a Biokom Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának, a lakossági és ipari szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és hasznosítása érdekében végzett munkája elismeréseként;
Mirtse Zsuzsának, a Süni Magazin Szerkesztősége munkatársának, a gyermekek és fiatalok természetvédelem szeretetére nevelése érdekében végzett írói, újságírói munkája elismeréseként;
Nagy Lászlónak, a Fertő-hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Hanság természetvédelme érdekében kifejtett, országosan elismert tevékenységéért, több évtizedes természetvédelmi ismeretterjesztő munkájáért;
Dr. Pádár Istvánnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőállomás vezetőjének, a környezetvédelem információs hátterét biztosító laboratóriumi adatszolgáltató munka több évtizedes irányításáért, valamint a határvizek minőségének védelme érdekében kifejtett eredményes munkájáért,
Szabó Pálnak, az Észak-dunántúli Vízmű Részvénytársaság vízgazdálkodási főmérnökének, a vízgazdálkodás területén végzett két évtizedes munkája elismeréseként;
Dr. Szakonyi Lajosnénak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség víz- és talajvédelmi osztályvezető-helyettesének, a vízminőség-védelem, a vízminőség-szabályozás elméletének kidolgozása és gyakorlati megvalósítása területén végzett munkája elismeréseként;
Székely Annának, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ügyvezető igazgatójának, a környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók tevékenységének összehangolása érdekében végzett munkája elismeréseként;
Thuránszky Bélának, a volt Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Felügyelet igazgatójának, a vízügy területén végzett több évtizedes munkássága, valamint az árvízvédelem területén kifejtett kimagasló teljesítménye elismeréseként.


Persányi Miklós Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Bábosik Rolandnak, a KvVM Politikai Államtitkár Titkársága fogalmazójának, a tárca agrár-környezetgazdálkodási stratégiájának kialakításában végzett kiemelkedő munkájáért;
Czafferné Fodor Magdolnának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársának, az igazgatói titkárság hatékony működtetése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként;
Egri Csabának, a KvVM Természetmegőrzési Főosztálya tanácsosának, a közhiteles barlangnyilvántartás számítógépes nyilvántartási rendszerének kidolgozásáért, működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért;
Feiler Józsefnek, a KvVM Nemzetközi Környezetpolitikai Főosztály osztályvezetőjének, az Európai Unió éghajlatváltozás kockázatának csökkentését célzó álláspontjának kialakításában, illetve a kibocsátások csökkentését elősegítő emisszió-kereskedelmi rendszerének hazai bevezetésében való eredményes részvételéért;
Fekete Katalinnak, a KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály tanácsosának, a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer kialakítása, a minisztérium hulladékgazdálkodási honlapjának szerkesztése, továbbá a helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítését segítő munkája elismeréseként;
Gálné Kövesdi Emíliának, a Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi ügyintézőjének, a felszín alatti vizek védelme érdekében a környezethasználati, valamint környezetvédelmi és működési engedélyezési eljárások során végzett kiemelkedő munkájáért;
Gombás Antalnénak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség laboratóriumi technikusának, hosszú időn át végzett laboratóriumi mérési, mérésfejlesztési munkája, fotometriás vizsgálatok készítése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként;
Gregan Emilnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetőjének, több évtizeden át végzett természet-megőrzési munkája elismeréseként, az ehhez kapcsolódó tudatformálási végzett tevékenységért, különös tekintettel az Ipolytarnóci Õsmaradványok megőrzésére;
Hegyi Lajosnénak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság bér és munkaügyi ügyintézőjének, a Nemzeti Park Igazgatóság munkaügyi és bérelszámolási feladatainak magas szintű ellátásáért;
Horváth Gábornak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, vízrajzi és vízgazdálkodási területen végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként;
Jaczkovics Lászlónak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki főelőadójának, vízrendezési területen közel négy évtizeden át végzett munkája elismeréseként, különös figyelemmel a tározók megvalósításában kifejtett tevékenységére;
Jánki Margit Jolánnak, a KvVM Fejezeti Költségvetési Főosztály vezető-főtanácsosának, a minisztérium, valamint környezetvédelmi és vízügyi fejezethez tartozó szervek gazdálkodása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként; Jégerné Zimits Veronikának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség gazdasági vezetőjének, a főfelügyelőség szervezetének kialakításában végzett kiemelkedő szakmai, gazdasági vezetői munkája elismeréseként;
Jobbágy Gyulánénak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként, különös tekintettel az adatgyűjtő és feldolgozó program bevezetésére;
Kertész-Káldosi Zsuzsannának, a KvVM Közigazgatási Államtitkári Titkárság főosztályvezetőjének, az elmúlt években a Közigazgatási Államtitkári Titkárság vezetőjeként végzett kiemelkedő színvonalú, lelkiismeretes munkájáért;
Kohut Miklósnak, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. művezetőjének, hálózat karbantartási és építési területen végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként;
Kotymán Lászlónak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének, Csongrád megye védett természeti területein az élőhely-fejlesztések érdekében végzett munkája elismeréseként, különös tekintettel a kardoskúti tájegységre, és a Fehér tóra;
Körtvélyi Kálmánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnökség vezetőjének, négy évtizedes fáradhatatlan vízügyi szolgálata elismeréseként, nyugállományba vonulás alkalmából;
Mesterházy Attilának, az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi terület-felügyelőjének, a szülőföld természeti értékeinek megőrzése, botanikai munkássága elismeréseként, valamint az igazgatóságnál megvalósított szegetális gyomrezervátum létrehozása érdekében kifejtett tevékenységéért;
Püski Sándornak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátőrének, a vízügyi szolgálat területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából;
Rakonczai István Flóriánnak, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátbiztosának, a vízügyi szolgálat területén hosszú időn át végzett szakmai munkája elismeréseként;
Szalay Sándornak, a KvVM Erdészeti és Tájvédelmi Főosztály Vezető-főtanácsosának, a természetvédelem és az erdőgazdálkodás, az erdészeti és vadászati vagyonkezelési tevékenység összhangjának megteremtése, a körzeti erdőtervek jogszabályi hátterének megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;
Szepesiné Zimonyi Mártának, a Duna Menti Regionális Vízmű Rt. osztályvezetőjének, a környezet és vízminőség-védelem területén végzett három évtizedes szakmai, vezetői munkájáért ;
Szulimán Zsuzsannának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság Önálló osztályvezetőjének, a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatokra vonatkozó pályázatok értékelése, a döntések előkészítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként;
Varga Istvánnénak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság üzemelésvezetőjének, a környezetvédelemi és vízügyi szolgálatban több mint 35 éven át a mezőgazdasági vízgazdálkodás érdekében kifejtett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából;
Varga Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatvezetőjének, a természet védelme érdekében a polgári őrszolgálattokkal együttműködve végzett szakmai munkája, ökoturisztikát segítő, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként; Zsíros Tibornak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, két évtizedes környezetvédelmi munkájáért, különösen tekintettel a zaj- és rezgésvédelem területén végzett tevékenységére.