ImageA Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről és egyebekről
Alulírottak, Tisza-menti önkormányzatok, folyó mentén élő gazdálkodók, Tiszáért dolgozó civil szervezetek, kutatók a folyó árterén élők megélhetési lehetőségeinek javításáért, környezeti biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása érdekében, hogy mindenki szülőhelyén, jó életszínvonalon és biztonságban élhessen, a Tisza fejlesztésével kapcsolatban a következőképpen foglaltunk állást:

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének elveit lefektető 1107/2003. Korm. rendeletet és a 2004. évi LXVII. törvény által meghatározott jogi kereteket megfelelő alapnak tekintjük a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) című kiemelt állami program megvalósításához.
Úgy ítéljük meg, hogy az árvízvédelmi, vidékfejlesztési és természetvédelmi prioritásokat egyforma súllyal kezelő komplex koncepció és az ezt lefektető jogszabályok lehetnek egyedül alkalmasak arra, hogy a Tisza árterén élők számára a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése ne károkat okozzon, hanem hasznot hajtson. Elutasítunk minden olyan koncepciót, mely a három prioritás közül egynek (pl. árvízvédelem) rendeli alá a VTT megvalósítását.
A VTT megvalósítása során, a természetközeli módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgazdálkodás elveit kell szem előtt tartani. Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy az árvizekkel érkező víztöbbletből a folyó mentén minél nagyobb területeken lehessen vízpótlást megvalósítani, szabályozott módon. Ehhez megfelelő alapot jelent a VTT komplex végrehajtása, mely legalább 30 tározót hoz létre a Tisza mentén. Ezen természetes öblözetekben a víz tározása megoldható, ezekből a vízfelesleg szabályozott módon továbbvezethető, tájhasználat váltással komplex tájgazdálkodási, gazdaságfejlesztési rendszerek valósíthatók meg. A teljes rendszer kiépítésének legfeljebb 10 éven belül be kell fejeződnie a helyi érintettek bevonásával.
A VTT megvalósításának elválaszthatatlan része az érintett térségek infrastrukturális problémáinak kezelése. Az érintett térségekben integrált terület- és vidékfejlesztési programokat kell megvalósítani, különös tekintettel az alábbiakra:
elkülönülő aszály, árvíz és belvíz elleni védekezés helyett komplex vízmegőrző, vízkormányzó rendszer kialakítása;
az e rendszerek működtetéséhez és a gazdálkodás összehangolásához szükséges térségi tájgazdálkodási szövetségek felállítása;
a helyi gazdaság fejlesztése, a térségekben élők jövedelmi helyzetének javítása;
a természeti értékek védelme, gyarapítása és bemutatása;
a szennyvízproblémák kezelése olcsó és környezetkímélő, kisléptékű szennyvízkezelő rendszerek kiépítése;
települési infrastruktúra fejlesztése, különös tekintettel a települések közötti és településeken belüli úthálózatok felújítására, megfelelő karbantartására, a települések közötti hiányzó kapcsolati elemek megteremtésére;
a Tiszához kötődő turisztikai potenciál növelése, kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése (5 sávos „Öko-pálya”: Tisza, gátakon kerékpárutak, két part mentén a kistelepüléseket összekötő megfelelő úthálózat és tömegközlekedés);
decentralizált, megújuló energiaforrásokra alapozott energiagazdálkodás megteremtése a térségben, különös tekintettel a vízfolyások tisztításánál kinyert, illetve az ártéri területek karbantartása során előálló biomassza hasznosítására.
VTT-ért felelős kormánybiztos kinevezése, aki a Kormány legitim képviselője az érintettekkel folytatott tárgyalásokon.
Érdemi párbeszéd, érdekképviselet kialakítása a VTT kapcsán. Az érintettekből (polgármesterek, civil szervezetek, gazdálkodók, tudósok) monitoring bizottságot kell  létrehozni a VTT végrehajtásának ellenőrzésére. A VTT Monitoring Bizottságnak ügydöntő jogkörökkel kell rendelkeznie. A Monitoring Bizottság munkájának társadalmasítását a Tisza mentén működő, modern, hálózatba kapcsolt, közhasznú információs rendszer támogassa.
A hazai agrár- és vidékfejlesztési politika kialakításánál követni kell az Európai Unió politikájának változását: az agrárbüdzsé növekvő hányadát kell vidékfejlesztési célokra fordítani. A forráselosztás tervezésébe érdemben be kell vonni az érintetteket, a Tisza menti kistérségek társulásainak közreműködésével.
A Vásárhelyi-terv megvalósításában részt vevő Tisza-menti térségek élvezzenek prioritást a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Stratégiában. A 2007-13 közötti agrár-vidékfejlesztési kifizetési rendszer – különös tekintettel az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre – biztosítson speciális zonális programokat és megfelelő forráskeretet az ártéri tájgazdálkodás széleskörű elterjesztéséhez.
A Nemzeti Fejlesztési Terv II. tervezésében érdemben vegyenek részt a Tisza-mente fenntartható fejlesztésében érintettek; a Tisza-mentét az NFT II. kezelje kiemelt térségként. A programért legyen egyetemlegesen felelős mindkét alföldi regionális fejlesztési tanács.
Tudományos kutatási program végrehajtását kell kezdeményezni a több körben előkészített javaslatok mihamarabbi újratárgyalásával; a Tisza mentén dolgozó kutatócentrumok bevonásával, a Magyar Tudományos Akadémia koordinációjában (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Budapest, Szeged, Kecskemét).
A terveket és az eddigi eredményeket széles körben, közérthetően kell bemutatni a térség érintettjei számára.
A fenti célok elérése érdekében szükségesnek látjuk egy szövetség létrehozását, melyben a tisza-menti önkormányzatok; gazdálkodók; civil szervezetek és a tudomány képviselői közösen dolgoznak a tiszai ártér harmonikus fejlődésért, az itt élők és a természet gyarapodásáért.

Kezdeményezők
VTT Önkormányzati Tanács
WWF Magyarország
Borsodi Mezőség Gazdakör
Aradi Csaba, Debreceni Egyetem, címzetes docens

További kezdeményezők
BOKARTISZ Kht.
Első Ártéri Szövetkezet
E-Misszió Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Környezetgazdaságtani Központ Alapítvány (MAKK)
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
Palocsa Egyesület
Tisza Tájközpont Kht.

A Memorandumhoz csatlakozók

Civil szervezetek
Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport
Biokultúra Egyesületek Szövetsége
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Dráva Szövetség
Felső-Tisza Alapítvány
Független Ökológiai Központ
Fürkész Természetbarát és Környezetvédő Egyesület
Hatvani Környezetvédő Egyesület
Hortobágyi Természetvédők Egyesülete
Inspi-Ráció Egyesület
Kis Túr Természetvédelmi Egyesület
Lanius Természetvédelmi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület / Birdlife Hungary
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
Reális Zöldek Klub
Tisza Klub
Varangy Akciócsoport Egyesület
Zöldgömb Sport Klub

Gazdálkodók
Asztalos István, erdészeti integrátor
Aves Természetvédelmi, Kulturális és Idegenforgalmi Szolgáltató Bt.
Bakó Attila, gazdálkodó
Bartha Bertalan, gazdálkodó
D. Pethe István, gazdálkodó
Ex Trade Holding Kft.
Filep Gyula, gazdálkodó
Forgó István, gazdálkodó
Földes Lajos, gazdálkodó
Gajdos Attila, gazdálkodó
Gál István, gazdálkodó
Guti József, gazdálkodó
György Sándor, gazdálkodó
Győri Kálmán, Borsodi Mezőség Gazdakör
Jávor Károly, tájrendező mérnök, vidékfejlesztési szakértő, földtulajdonos és biogazda, irodavezető
Kerékgyártó Miklós, őstermelő
Király József, gazdálkodó
Koncz Zoltán, gazdálkodó
Kondor Zoltán, gazdálkodó
Kovács Zoltán Vince, mezőgazdasági őstermelő, egyetemi hallgató
Nagy Zsigmond, gazdálkodó
Székely Péter, gazdálkodó
Szilágyi Gyula, gazdálkodó
Varga Dezső, gazdálkodó

 Önkormányzati Társulások
Beregi Többcélú Önkormányzati Társulás
Csaroda Község Infrastrukturális és Ökológiai Feladatainak Megoldásáért Alapítvány
Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat

VTT Önkormányzati Tanács (42 önkormányzat)

  Önkormányzatok
Ároktő Önkormányzata
Baks Önkormányzata
Barabás Önkormányzata
Beregdaróc Önkormányzata
Beregsurány Önkormányzata
Besenyszög Önkormányzata
Csaroda Önkormányzata
Csépa Önkormányzata
Dóc Önkormányzata
Gelénes Önkormányzata
Gulács Önkormányzata
Hetefejércse Önkormányzata
Jánd Önkormányzata
Lónya Önkormányzata
Márokpapi Önkormányzata
Mátyus Önkormányzata
Nagykörű Önkormányzata
Nagyrozvágy Önkormányzata
Tákos Önkormányzata
Tarpa Önkormányzata
Tiszaadony Önkormányzata
Tiszakerecseny Önkormányzata
Tiszalúc Önkormányzata
Tiszanána Önkormányzata
Tiszaszalka Önkormányzata
Tiszavid Önkormányzata
Tivadar Önkormányzata
Vámosatya Önkormányzata
Vásárosnamény Önkormányzata
Zalkod Önkormányzata

 A tudomány képviselői
Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (SzIE, KTI)
Dr. Barczi Attila, SzIE, KTI, habil. egyetemi docens
Bellaagh Mátyás, SzIE, KTI, PhD hallgató
Dr. Centeri Csaba, SzIE, KTI, egyetemi adjunktus
Dr. Csatári Bálint, geográfus, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója
Dr. Fazekas István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
dr. Madarász Imre, szociológus
Malatinszky Ákos, botanikus, természetvédő, egyetemi oktató
Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztálya
Nemes Gusztáv, közgazdász
Osgyáni Gábor, kulturális antropológus, MTA Regionális Kutatások Központja, Észak-
magyarországi Osztály
Dr. Penksza Károly, SzIE, KTI, habil. egyetemi docens
Rodics Gergely, vidékfejlesztési szakmérnök
Prof. dr. Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, tanszékvezető egy. tanár
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Dr. Turcsányi Gábor, SzIE, KTI, habil. egyetemi docens, kandidátus
Prof. Guy Turchany, Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development; UIDD Member of the Hungarian Committee of EMAS Accreditation; Vice-President the World Council Hungarian University Professors

Egyéni támogatók
Buskó András, Varangy Akciócsoport Egyesület
Dr. Dögei Imre agrármérnök, újságíró-főmunkatárs
Flachner Zsuzsanna, MTA Talajtani Kutató Intézet
Fogarasi Kornélia, földrajztudós
dr. Gyurkó Péter, Gyurkó és Kállai Ügyvédi Iroda
dr. Kállai Sándor, Gyurkó és Kállai Ügyvédi Iroda
Kajner Péter, Magyar környezetgazdaságtani Központ Alapítvány (MAKK)
dr. Kardos Kázmér, közgazdász
Kaszab Péter agrármérnök, területfejlesztési menedzser
Orosz István, esszéista
Paulovics Péter, CSEMETE Egyesület
Perlaki Tamás, agrár üzemgazdász
Ravasz Mária, közgazdász
Sámuel Zsuzsanna, a Varangy Akciócsoport Egyesület, az MME és a Védegylet tagja
Sallai R. Benedek, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, ügyvezető
Sárvári Attila, Cötkény Térségfejlesztő Szövetség Egyesület
Sárvári Zsolt
Tar Ferenc, agrár-környezetgazdálkodási és vidékpolitikai szakértő
Taskó József, Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület


 

No events