2006. április 21.
Április 22-e a Föld Napja. A jeles nap alkalmából Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter elismeréseket adott át a kecskeméti városházán tartott központi ünnepségen.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Pro Natura díjat adományozott: Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikónak, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanárának, a természet szolgálatában környezeti nevelőként hosszú időn át végzett munkája, Hajdú-Bihar megye természeti értékeinek megismertetése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
A Magyar Természetvédők Szövetségének, a természet egészének védelme, a civil természetvédelem szervezése, szakmapolitikai céljaik megvalósítása érdekében kifejtett munkásságukért, hazai és nemzetközi tevékenységükért.
Dr. Majer József kandidátusnak, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a Dél-Dunántúl természeti értékeinek védelme érdekében végzett munkája, továbbá egyetemi oktatói munkássága, hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként.
Péchy Tamásnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportja elnökének, a természetvédelem területén hosszú időn át tanúsított kiemelkedő hazai és nemzetközi tevékenysége, különösen a rákosi vipera megőrzése érdekében kifejtett munkája elismeréseként.
Salamon Gábornak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságigazgatójának, Aggtelek és környéke turisztikai fejlesztése, az Igazgatóság tevékenységének elismertetése, a magyar-szlovák természetvédelmi és területfejlesztési kapcsolatok szélesítése érdekében végzett munkájáért.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Pro Natura Emlékplakettet adományozott:
Czippán Katalin matematika-fizika szakos tanárnak, környezeti nevelőnek, a Göncöl Alapítványban a Süni táborok egyik elindítójaként, a Vadon és Süni magazinok kiadójaként, számos környezet- és természetvédelmi, környezeti nevelési program vezetőjeként, majd a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, és kiemelten az Erdei Iskola Program vezetőjeként végzett országos jelentőségű környezeti tudatosságot erősítő, és hálózatépítő munkája elismeréseként. 
Dr. Csörgő Tibornak, az ELTE Biológiai Intézete tudományos munkatársának, a biológiai és az állatvilág fiatalokkal történő megismertetése, megszerettetése, oktatói tevékenysége, hazai és nemzetközi ornitológiai munkássága elismeréseként.
Fersch Attilának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének, a természetvédelem érdekében kifejtett környezeti nevelési tevékenységéért.
Dr. Gaskó Béla főmuzeológusnak, a szegedi Móra Ferenc Természettudományi Múzeum igazgató-helyettesének, több mint három évtizedes szakmai tevékenysége, a Dél-alföld természeti értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása érdekében végzett munkássága, tudományos kutatói életpályája elismeréseként.
Dr. Horváthné Papp Ibolyának, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola tanárának a természetvédő, környezettudatos nevelés terén végzett több évtizedes eredményes tevékenységéért.
Sinkóné Póka Mária birtokügyi osztályvezetőnek, a KvVM Természetvédelmi Hivatal munkatársának, a védelemre érdemes területek védetté nyilvánítása, földbirtokügyi tevékenysége, a védett növények és állatok gyakorlati védelme érdekében hosszú időn át kifejtett munkája elismeréseként.
Dr. Standovár Tibornak, az ELTE Növényrendszertani és ÖkológiaiTanszék egyetemi docensének, a hazai erdők természetvédelmi kezelését megalapozó kutatásaiért, az erdőrezervátum hálózat kialakításában, az EU élőhelyvédelmi irányelv előírásainak teljesítése érdekében végzett munkája elismeréseként.
Széll Antalnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Dél-Alföld madárvilágának megóvása, bemutatása, a hazai túzokvédelem érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Urbán Sándornak, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnökének,a madár- és a természetvédelem érdekében hosszú évtizedek óta végzett munkájáért, a természetvédelmi értékek megőrzésében, fenntartásában kifejtett tevékenységéért.
Dr. Vajna Tamásné főosztályvezető-helyettesnek, a KvVM Birtokügyi és Agrárharmonizációs Főosztály munkatársának, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, az Érzékeny Természeti Területek Célprogramjai kidolgozása, működtetése, továbbá a nemzeti parkok területén a természetkímélő mezőgazdasági módok koordinálása során kifejtett tevékenysége elismeréseként. 
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:
Balázs Tibornak, Sajókaza Község polgármesterének, a községtermészeti és környezeti értékeinek megóvása és fejlesztése érdekében végzett munkássága, a térség hulladékkezelésének megvalósítása, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetségében végzett tevékenysége elismeréseként.
Bártol Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Szikra-rét és az Alpári-rét természeti értékeinek védelme, a hazai és a dél-vidéki kapcsolatok fejlesztése során, továbbá az EUROPARC Ifjú Természetvédelmi Õr Program szervezésében végzett munkájáért.
Borbáth Péternek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területi felügyelőjének, a Hevesi-Sík természeti értékeinek feltárása, megőrzése, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet vizes élőhelyeinek rekonstrukciója érdekében kifejtett tevékenységéért.
Farkas Rolandnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi felügyelőjének, a terület természeti értékeinek feltárása és megőrzése érdekében, különösen a madár, csiga és virágos fajok, fajcsoportok feltárása során végzett munkájáért.
Fodor Évának, a Budapesti Természetbarát Sportszövetség tisztségviselőjének, a természetjárás során a természetvédelem érdekében kifejtett közel öt és fél évtizedes tevékenysége, fáradhatatlan munkája elismeréseként.
Galambos Tamásnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, a természet- és tájvédelmi előírásoknak a környezetvédelmi hatósági joggyakorlatba történő integrálásáért.
Gáspár János nyugalmazott ajkai pedagógusnak, Fekete István szellemi hagyatékának ápolásában végzett elévülhetetlen munkásságáért, a természet és környezet szeretetére nevelés érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Hegedűs Antalnak, a KvVM Műszaki és Ellátási Főosztály főmunkatársának, miniszteri gépkocsivezetőnek, kimagasló szorgalommal, megbízhatóan végzett tevékenysége elismeréseként, a balesetmentes közlekedésért.
Horváth Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Dráva menti élőhelyek fenntartása, bemutatóhelyeinek kialakítása, kezelése, a réti sas védelmi program országos szervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
Jári Lászlónénak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi előadójának, a természetvédelemhez kapcsolódó gazdasági területen hivatástudattal színvonalasan végzett munkája elismeréseként.
Kovács Zoltánnak, az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének, majorságvezetőnek, a magyar tarka marha és a muraközi ló génmegőrző program elindítása és működtetése, az agrár-környezetvédelmi program során a helyi gazdálkodókkal kialakított eredményes együttműködés érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. 
Meszlényi Jánosnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott természetvédelmi őrének, közel négy és fél évtizedes, a természetvédelmi, vadvédelmi munkája, az élővilág árvizek alatti viselkedésének megfigyelése során végzett tevékenysége, különösen a Mártélyi Tájvédelmi Körzet érdekében kifejtett munkássága elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából.
Pusztai Mátyásnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság birtokügyi felügyelőjének, a védett területek állami kézbe és természetvédelmi kezelésbe kerülése érdekében végzett kitartó, elhivatott munkájáért.
Saly Erikának, a dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskolakörnyezeti nevelőjének, sokoldalú környezetvédelmi nevelői, pedagógusi tevékenysége, az ifjúság természet szeretetére nevelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
Sipos Ferencnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai felügyelőjének, a nemzeti park természeti értékeinek kezelése, a Natura 2000 területe kijelölése során végzett munkája elismeréseként.
Tolnay Zsuzsának, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének, a nemzeti park ökoturisztikai termékfejlesztése, a Baradla-barlang Vöröstó-Jósvafő közötti rekonstrukciójának menedzselése során végzett munkája elismeréseként.