Tartalomjegyzék

 

Az erdei vasutak kora
A 20. század első évtizedében épített mátrai vasutak jellemzője az egymástól elszigetelt, keskenyvágányú vonalszakasz. Valamennyi a teherszállítást szolgálta.
1906-ban Gyöngyössolymos északi határában, egy, a mátrai fakitermelésre alapított részvénytársaság és az Egri Érseki Uradalom nyitotta meg az első, keskenyvágányú, 600 mm nyomtávolságú, ló-vontatású gazdasági vasútvonalát. Nyírjesi vonalnak nevezték, amely a Nagy-völgyben, Lajosházán át északkeletre vezetett. 1907-ben szintén az uradalom építette ki a Szalajkaháztól a Csukás-völgyi vonalat. Barna Gábor és Fiai Rt. a Nagy-völgytől építette a Monostor-völgyi vonalat Bagolyirtás alá. 1914-ben a Csukás-völgyiből északkeletre ágazó Cseternás-völgyi vonalat nyitotta meg. Még abban az évben összekötötték a Csukás-völgyi, Cseternás-völgyi és a nyírj esi vonalat a Szén-patak-völgyi vonallal. A Szén-patak-völgyi Nagy-völgyi vonalat 1914/1916-ban Gyöngyössolymosig vezették.
1916-ban a gyöngyössolymosi vonalakon a lovakat gőzmozdonyokkal váltották fel. A mozdony odaszállítása akkor még jelentős gondot okozott, hiszen nem volt sem alkalmas közút, sem megfelelő szállítóeszköz a mozdonyszállításhoz. A gyöngyösi MÁV állomásig vasúton érkezett kismozdonyt az állomástól, a városon keresztül, Gyöngyössolymosig a szakaszosan megépített, úgynevezett repülővágányokon juttatták el: A síneken saját kerekein gurulva zakatolt végig a Liza nevű mozdony, amíg a sínpár el nem fogyott. Akkor a már "lefutott"' vonalat felszedték, és újból és újból a mozdony elé építették. A korabeli leírások alapján ezt a különös műveletet, a kis-mozdony "járását" a "vonulás" 11 napján kicsik és nagyok százai nézték, követték végig.
Az említett vasútvonalakon fát és követ szállítottak.
1911-ben az uradalom és a Barna-féle Rt. a farkasmályi kőbányától 3,4 km hosszan a gyöngyösi-parádi országút padkáján a gyöngyösi MÁV állomás mellé építette ki gazdasági vasútvonalát. 1918-ban Gyöngyös város megterveztette a farkasmályi megállótól Mátrafüredig, onnan a Csatorna-völgyben építendő keskenynyomtávú vasútját. Azonban a háború és a forradalmak miatt a Gyöngyös és Mátrafüred közötti teherforgalom csak 1923. június 5-én indulhatott meg. A vonal a Gyöngyös-Benei Vasút Rt nevet kapta.
Közben 1917-ben Gyöngyös és Gyöngyössolymos között is megépült az összeköttetés. 1921/1922 telén a gyöngyössolymosi erdőket a gyöngyösi MÁV állomásig 15,4 km vasútvonal kötötte össze. 1925-ben felújították (mindegyiket 760 mm nyomtávúra építették át) a nyírjesi és a monostor-völgyi vonalakat.

No events