Tartalomjegyzék

 

A Mátravasút sikeres évei
Fennállásának 10. évfordulóján népünnepéllyé bővített majálissal emlékezett meg Gyöngyös város közönsége a kisvasút eredményes évtizedéről. A gyöngyösiek büszkék voltak a kisvonat sikereire: Tíz év alatt 10 344 vonat
l 297 098 utaskilométerrel 246 183 személyt szállított. A vasutasoknak és alkalmazottaknak köszönhetően minden évben fejlődött a Mátravasút. Központi szerelő- és tárolóműhelyt létesítettek. E műhelyben három személyszállító, két kisegítő és egy postakocsit állítottak élő. A forgalmat a gyöngyösiek két kedvence, a Karcsi és a Gizi nevű mozdony 5 személykocsival bonyolította le. 1935/1936 telén 120 ínségmunkást foglalkoztatva a sínpárt áthelyezték a gyöngyösi-parádi út padkájáról az azzal párhuzamos új vonalra. A 14 ezer pengős felújítás összegét az állam és a város folyósította. Az új pálya gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb forgalmat valósított meg. 1936 nyarán a Mátravasút bevezette a 10 jegyből álló utazási füzetét, amellyel 3,60 P-ért 10 alkalommal lehetett utazni. Két állomása és három megállóhelye volt a vonalnak. A Gyöngyös és Mátrafüred közötti út mindössze 25 percig tartott a korábbi 30 perc helyett a hétköznap 3, vasárnap és ünnepen 6 személyvonat-párnak.
A vasúti pálya legnagyobb emelkedése 45 %; a tengerszint feletti legmagasabb pontja 348 m, a legalacsonyabb 171 m; az egyenes pályaszakaszok hossza 4,4 km - az íves szakaszok legkisebb sugara 25 m.
1937. szeptember 11-én Gyöngyös képviselő-testületének rendkívüli közgyűlése elfogadta a polgármester új tervezetét a Mátravasút 10 éves fejlesztéséről. A terv az Orczy-kastély mellett nagyobb állomás felépítését, a mátrafüredi vonal l km-nyi meghosszabbítását, kettős vágány kiépítését és villamosítását célozta. A gyöngyös-solymosi vonalat be akarta kapcsolni a személyforgalomba, és Gyöngyösoroszi, illetve Visonta irányába új szárnyat akart nyitni.
A polgármesteri tervezettel összhangban fogott az uradalom a Cseternás- és a Nyírjesi-völgyi erdei vasútvonal korszerűsítéséhez, de egyelőre megtartotta saját kezelésű vasútnak. Gyöngyös pedig szintén gazdasági vasútvonalként Mátrafüredről északkeletre a Csatorna-völgyben újított meg 2,7 km vasútvonalat 37 530 P összköltséggel.
Az 1937. év a Mátravasút kiemelkedő eredményét hozta. Az április 29-október 11. között közlekedő 1368 vonat
40 846 személyt és 63 t árut (poggyász, postacsomag, stb.) szállított. A személyforgalomból 13 686, az áruszállításból 3 276 P volt a bevétele. (Az üzemi hiány 3 974 P, ami a megnőtt pályafenntartási kiadásból eredt.) A teendőket 21 fő látta el. Vasúti szakembereinken kívül külföldről is jöttek a Mátravasút tevékenységét tanulmányozni: 1936-ban osztrák, 1937-ben német, svájci, holland, lengyel és olasz küldöttség látogatott el, és kirándult a kisvasúton Mátrafüredre.
1942-től az új polgármester a háborúra hivatkozva elvetette a korábbi, mátravasúti fejlesztési terveket. Bár a vasút korszerűsítése és villamosításának ügye is kútba esett, a Mátravasút szerepe nem csökkent. 1943-ban a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter jóváhagyta a 60 filléres menetjegyek, a 40 filléres gyermekjegyek, az 5 P menettérti bérletjegyek és a 8 P havi diákbérletek bevezetését. Noha 1938-tól már több autóbuszjárat is közlekedett a (Budapest-) Gyöngyös-Mátrafüred (-Párád) útvonalon, és nőtt a személyautón Mátrába érkezők száma is, a Mátravasút varázsa megmaradt. Töretlen népszerűségét jól mutatta a személyforgalom növekedése:
Év Személyforgalom/fő
1941 43 304
1942 62 988
1943 85427

Voltak, akik csak a farkasmályi feltételes megállóig utaztak vonaton, hogy a híres borpincékben tölthessék idejüket. Mások a pipishegyi repülőtéri feltételes megállónál szálltak le, és onnan gyalog mentek a gyakori légi bemutatókra. Az 1944. évben a háború miatt visszaesett a személyforgalom. Csak 18 800-an utaztak. Ennek ellenére az új gazda, Gyöngyös Város Közművei a szeptember 12-i tanácskozáson bejelentette a Mátravasút azonnali korszerűsítését és egész évi működtetését; 1945-ben a gőzmozdonyokat benzinmotoros mozdonyokkal akarta kicserélni. A korszerűsítésre 250 ezer pengőt szánt.
1944-ben az utasforgalom már szeptember 1-től rendszertelenné vált, október l-jén pedig meg is szűnt. Októberben magyar és német katonai alakulatok frontszolgálatát teljesítette. Ugyanígy a gyöngyössolymosi építésianyag-szállító vasútvonalon is hadiszolgálatra tértek át. November elején a javításra vitt két mátrafüredi és egy gyöngyössolymosi mozdonyt a szerelők munkaképtelennek nyilvánították. Ezzel megszűnt mindenféle közlekedés a mátrai erdei vasútvonalakon. A mozdonyokat - nehogy a visszavonuló német sereg elszállítsa - a Mátrában szétszedték a szerelők, és elrejtették. A front 1944 november második felében zúdult végig Gyöngyösön és környékén. A Mátravasút 41 799,62 P háborús kárt szenvedett. A vasutasok emberáldozata ismeretlen.

No events