Tartalomjegyzék

 

A Mátrai Úttörővasút
A szakszolgálatot Mikulásik József, az 5388. sz. Landler Jenő Vasutas Úttörőcsapat csapatvezetője vette át a 90 főnyi vasúti vizsgát tett úttörővel.
A kisvasút addigi történetében a legsikeresebb év az 1961. volt. 160 ezer t árut és 399 ezer utast szállított. Vasútvonalain a naponta 6 pár személyvonaton túl 14 pár tehervonat közlekedett. A Mátrai Úttörővasút országosan ismertté vált. Nyaranként a Mátrába igyekvő diáktáborozók és kirándulók, turisták ezrei utaztak a kisvonaton. 1962. december 2-án megkapta a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium dicsérő oklevelét, amit 1965-ben, 1970-ben és 1975-ben ismét elnyert. Különösen kedvelték a kirándulók a Gyöngyössolymos-Lajosháza vonalat, amelyen 1968-ban vezették be az általános személyforgalmat. A mátrai kisvasút fontos idegenforgalmi szerepét számos helyen elismerték. A Mátra-Eger-Nyugat-bükki Intéző Bizottság Mátra Területi Albizottsága az 1973. június 10-i tanácskozásán hangsúlyozta: "Az úttörővasút a mátrai turizmus kedvelt és látványos szereplőjeként közreműködött a térség idegenforgalmának fellendítésében, ezért a tevékenységére a jövőben is számítunk." 1979-ben, a Gyermekek évében, éppen a gyerekek szavazata alapján a helybeli intézmények között a kisvasút volt a legked-
veltebb. Mindezek ellenére az 1970-es évek közepétől az úttörővasút elérkezett teljesítő képességének végső határához, és megállt a fejlődése. 1966-ban a faanyag-fuvarozási eredménye még 101 220 t, 1976-ban már 13 682; 1978-ban megszűnt a fa további szállítása. 1980-ban a kőszállítás is abbamaradt, 1984-ben pedig mindenféle áruszállítás. Ugyanis a kisvasúti teherfuvarozást a tehergépkocsival szállítás váltotta fel. 1969-1971 között sorra felszedték a gazdaságtalan vasútvonalakat, ennek következményeként a vágányhálózat 18,5 km-re zsugorodott. A személyforgalom is visszaesett:

Év Személyforgalom/fő

1974 543 510
1975 555 410
1976 289 815
1980 201 700

A személyforgalom fellendítésének ügyét a városi tanács és az úttörőelnökség is szorgalmazta. A megvalósítását Bajcsy Endre vasúti vonalfő- nők a vasút korszerűsítésével kezdte el. Irányításával a két vonal felújítását 1979-1986 között végezték el. A korszerűsítés, amely a rádiós forgalomirányítás rendszerének bevezetésével, Pullmann-rendszerű személykocsik beállításával is járt, 15,5 millió forintba került. A javítóműhelyben alkatrészgyártáshoz fogtak. 1983-ban a gyöngyösi Dimitrov népkerti Előre vasútállomáson az 1926 óta álló épületet lebontották, és újat emeltek.
Összességében az úttörővasút 25 éves mérlege biztató. 2 144 iskolást képeztek vasutassá, akik közül 409-en szerették meg, és választották hivatásul a vasutat, és kerültek az ország MÁV vonalaira, állomásaira.
1987-ben a kisvasút visszakapta régi Mátravasút nevét.

No events