Révész Károly erdőmérnök 1842-ben született Szepességben. Eredeti neve Schiffel Károly, nevét Selmecbányán magyarosította.
Középiskoláit Lőcsén végezte.
Erdőmérnöki oklevelét Selmecbányán, a Bányászati és Erdőmérnöki Főiskolán szerezte 1865-ben.

Ismert munkahelyei:
1866. decembertől  1868 márciusig az ungvári erdőhivatalnál díjazatlan erdészjelölt.
1868. márciustól 1868 szeptemberig a Pénzügyminisztérium Erdészeti Osztályán
 erdészjelölt 1 Ft napidíjjal.
1868. szeptembertől 1870 februárig a lugosi erdőhivatalnál erdőgyakornok
1 Ft 50 krajcár napidíjjal.
1870. februártól 1881 augusztusig a diósgyőri erdőhivatalnál II. osztályú erdész
Új-Huttán.
1881. augusztustól 1882 áprilisig a diósgyőri erdőhivatalnál I. osztályú erdész
Új-Huttán.
1882. májustól  1883 augusztusig az ungvári főerdőhivatal számvevő főerdésze.
1883. augusztustól  1884 február 1-jéig  Királyhalmon az Erdőőri Szakiskola igazgatója.
 
„Révész 42 évet élt, a Szepességből származott, s egyike volt a legkiválóbb képzettségű erdészeknek. Habár nálunk kevés alkalma nyílt eddig tehetségének érvényesítésére, a kezdet nehézségeit sikerrel küzdte le s alig négy hónapi munkálkodásával bebizonyította, hogy a létesített szakiskola ügye nála jó kezekben van letéve. Halálát tüdőgyulladás okozta; idült baja volt ez neki, a mely meghűlés következtében újból rohamosan lépett föl s halálát okozta. Az elhunyt derék, szakképzett s hivatásának magaslatán álló férfiú volt s halála veszteség a magyar erdészetre nézve.”   Szegedi Híradó.
„A boldogultat elöljáróinak bizalma s saját buzgalma szólítják az új intézet élére, melyet az ott töltött rövid idő alatt és a kezdet sokféle nehézségeivel szemben is a biztos felvirágzás felé vezetett.”  Erdészeti Lapok
1884. február 1-jén hunyt el Királyhalmon. Szegeden, a Belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.

No events