Erdőmérnök, Budapesten született 1882. július 25-én -  meghalt Felsőbányán, 1964. január 17-én. 1904-ben a selmecbányai akadémián szerzett oklevelet. Jankó Sándor tanársegédeként elsőnek ismertette Magyarországon a sztereofotogrammetriát és a gyakorlatban is alkalmazta. Õ volt az új geodéziai felmérési módszer kikísérletezője hazánkban. 1914-től Kolozsvárott működött. - F. m.: Sztereofotogrammetria (Erdészeti L. 1910); A sztereofotogrammetria gyakorlata és ennek segédeszközei (Erdészeti L. Bp., 1911); Az ikonometer hivatása (Magy. Erdész, Rimabánya, 1912); A sztereofotogrammetria állása (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1912).
No events