Image

Harkai Lajos ny. tudományos tanácsadó, okleveles erdőmérnök 1930. október 4-én született Nagykőrösön. Középiskolai tanulmányait is ebben a városban végezte, majd 1954-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet a Soproni Erdőmérnöki Főiskolán. Az egyetem befejezését követően 1954-től a káldi, majd sárvári erdészeteknél indult a pályán.

1957-től 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig, dolgozott az ERTI-ben. Kopecky Ferenccel együtt alapították a kísérleti állomást és kezdték meg a kutatómunkát. Kutatási munkáját nyár nemesítési témakörben kezdte, részt vett az első nyár kísérleti ültetvények, gyűjtemények, az úgynevezett Populétumok telepítésében és első értékelésében. A hazai tölgynemesítési kutatás egyik elindítója. Elkészítette azoknak a – magtermelő állományok kijelölése, felvétele alapján kiválasztott – törzsfáknak az oltványait, amelyekből aztán az ország első gödöllői kísérleti magtermelő ültetvénye létesült. A ma már termőre fordult első üzemi „ormánsági” kocsányos tölgy magtermesztő ültetvény tervének elkészítője, majd pedig kivitelezésének irányítója volt. Az egzóta fenyők állományszerkezeti és fatermési vizsgálataihoz kapcsolódva elkészítette a fatermesztési szempontból jelentő duglász és simafenyő fatermési tábláit, egyúttal meghatározva termőhelyi igényeiket. Sokáig irányította az egzóták honosításával kapcsolatos kutatásokat. A lucfenyő nemesítési téma keretében törzsfákat választott ki és ezekből magtermesztő ültetvényeket létesített (Cikota, Zalaerdőd, Recsk), valamint részt vett a fenyő kísérleti kertek, a Pinétumok kialakításában. Az erdőfelújítási és telepítési iránytechnológiák vizsgálata keretében kidolgozta a fenyvesek felújítási és telepítési iránytechnológiáit és közreműködött azok bevezetésében. Segítette az ERTI lazítószárnyas mélyművelő gyakorlati bevezetését. Részt vett a papírnyár kitermelések nyomán keletkezett vágásterületek új technológiával történő újraerdősítésének kidolgozásában. Kutatási eredményeiről három könyvrészletben, mintegy 20 publikációban és jelentésekben számolt be. Szerteágazó érdeklődését és szorgalmát sok gyakorlati eredmény és kísérlet igazolja vissza.
Harkai Lajos 2010. március 9-én hunyt el. Március 13-án helyezték végső nyughelyére a celldömölki temetőben.


No events