Tury Elemér erdőmérnök, az erdészeti tudományok kandidátusa Székesfehérváron született  1897.  november 27-ikén.

Az alföldfásítás legtevékenyebb időszakának egyik neves alakja, a szikfásítási kutatások kiemelkedő művelője. Többgyermekes családba született, így gyakran szembe kellett néznie a történelmi események nyomán jelentkező nehéz körülményekkel. 1916-ban Vácott érettségizett. Részt vett katonaként az I. világháborúban. Erdészeti tanulmányait a Trianont követő kilátástalan helyzetben kezdte Selmecbányán 1918-ban, majd Sopronban fejezte be 1922-ben. A püspökladányi szikkísérleti telep vezetőjévé 1928. szeptember 1-jén nevezték ki.
1941-ben a debreceni erdőigazgatóság alföldfásítási osztályának élére került, de a püspökladányi telep közvetlen irányítását továbbra is ellátta. A II. világháborúban frontszolgálatot teljesített, és 1944-ben hadifogságba esett. 1947-ben hazatérve, a szegedi  Erdőigazgatóság Erdőművelési Osztályának vezetője lett. Ebben az időben nevezték ki állandó szaktanácsadói jelleggel az Alföldfásítási Országos Szakbizottság tagjává. Az Erdészeti Tudományos Intézet 1949-ben történt megszervezésekor Budapestre került, és szikfásítási kutatási feladatokat ellátó tudományos munkatársként dolgozott nyugdíjazásáig. Kutató-kísérletező munkájának alapvonása volt, hogy elődei kisparcellás kísérleteivel szemben a kutatási eredményeket üzemi jellegű és méretű kísérleti formák között fejlesztette tovább. Ez lehetőséget nyújtott a gyakorlati felhasználók számára a tapasztalatok megismerésére. A püspökladányi kutatási eredmények több tízezer hektárnyi erdősítésben, fásításban realizálódnak. Az ő nevéhez fűződik az erdészeti szikosztályozási rendszer megalkotása is. Ez adta az első megbízható alapot az üzemi szikfásításhoz.
Kiemelkedő esemény volt mind az alföldfásítás, mind pedig településünk életében az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) 1936. évi kongresszusának tanulmányútja, amelynek nemzetközi sikerében a püspökladányi kísérletek bemutatása meghatározó szereppel bírt.
Budapesten hunyt el 1977. november 19-ikén.


Tury Elemér mellszobrát, amely az Erdészeti Tudományos Intézet bemutatóháza előtt áll 1999-ben avatták föl, Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. Rásó János

No events