b_150_150_16777215_00_images_stories_Kikicsoda_szilagyi-jozsef_k1.JPG

2009. augusztus 17-én, 85 éves korában elhunyt Szilágyi József Bedő Albert díjas, gyémántdiplomás erdőmérnök, a SEFAG nyugalmazott műszaki osztályvezetője.

Szilágyi József 1924. május 11-én született Mezősas községben, az akkori Csonka-Bihar vármegye székhelyétől, Berettyóújfalutól 14 kilométerre fekvő fátlan Alföld egy szegény kis községében, a helyi jegyző hetedik gyermekeként.
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd a Szeghalmon működő alapítványi gimnáziumban érettségizett. Érettségi után Sopronba, a József Nádor Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karára jelentkezett. Annak a nagy generációnak volt a tagja, akik egyetemi tanulmányukat a nagy világégés előtt kezdték, és – némi kényszerszünet után – 1948-ban fejezték be.
Több havi álláskeresés után első munkahelye Kaposváron a földhivatalnál volt, de hamarosan, 1949. január elsejével sikerült államerdészeti szolgálatba, a kaposvári Erdőigazgatóságnál elhelyezkednie. Ezen a munkahelyen – bár a szervezet többször változott – 43 éven keresztül, nyugdíjazásáig dolgozott. Egész szakmai pályafutását műszaki területen folytatta. Az erdőfeltárás, a faipar, a gépesítés területén kiváló felkészültséget tanúsított.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek egyetemista kora óta volt tagja, leghosszabb időn keresztül a Feltárási szakosztály munkájában vett részt, még nyugdíjas korában is. A szakosztály tagjait több alkalommal fogadta a somogyi erdőkben és bemutatta az itt folyó kiváló szakmai munkát.
1984-ben, műszaki osztályvezetőként fejezte be aktív pályafutását, de nyugdíjba vonulása sem jelentett csendes semmittevést. A munkásélete során összegyűjtött anyagokat, dokumentumokat rendezgette, és írta visszaemlékezéseit. Kortörténeti jelentőségű írásai az Erdészeti Egyesület, és az Egyetem könyvtárainak, valamint az Erdészeti Múzeumnak becses darabjai.
Kiváló munkájáért több alkalommal részesítették kitüntetésben, de számára a legnagyobb elismerést az Országos Erdészeti Egyesület kaposvári vándorgyűlésén elnyert Bedő Albert Emlékérem jelentette.
2009. augusztus 17-én, Kaposváron hunyt el.
Széles érdeklődési körű, európai műveltségű, mély humánumú embert veszítetünk el személyében. Emlékét az erdésztársadalom megőrzi. Nyugodjék békében!

Detrich Miklós

 

No events