Image

Sporzon Pál mezőgazdász, mezőgazdasági szakíró 1831. január 12-én született Galgócon. Pozsonyban és a bécsi egyetemen jogi és bölcseleti tanulmányokat folytatott, majd a magyaróvári gazdasági tanintézetben tanult.

Gazdatiszti gyakorlat után 1858-ban a József Műegyetem ekkor felállított gazdasági és erdészeti tanszékére nevezték ki. 1867-ben a keszthelyi gazdasági felsőbb tanintézet igazgatója, 1874-től 1890-ben történt nyugdíjazásáig a magyaróvári gazdasági akadémia tanára.
Élénk szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Gazdasági szaklapokban több száz cikke jelent meg, a gazdasági szakoktatást tanulmányozó külföldi útjairól jelentésekben számolt be.
1866-ban átvette az Erdészeti és Gazdasági Lapok szerkesztését, s az általa alapított (1872) Gyakorlati Mezőgazda című szaklapnak tizenhat éven át szerkesztő-kiadója volt.
1917. március 25-én hunyt el Magyaróváron.
F. m.: Gazdasági talajisme (Buda, 1865); A gazdasági szakképzés (Pest, 1868); Az okszerű talajmívelés (Pest, 1871); Mezőgazdasági üzemtan (Magyaróvár, 1881); Gazdasági becsléstan (Magyaróvár, 1885 és 1891). - Irod. S. P. (Mezőgazd. Szle, 1890); Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei (Magyaróvár, 1897); P(éterfy) T(amás): Idősb S. P. (Köztelek, 1917).
No events