ImageA Fafeldolgozó Iparágak Európai Szövetsége, a CEI-Bois, 2005. február 2-án (szerdán) mutatja be hivatalosan Brüsszelben, az Európa Parlamentben, az európai intézmények számára a Faipar Memorandumát.

Az Európai fafeldolgozó ipar közel 3 millió ember számára biztosít álláslehetőséget az Európai Unióban – olvasható Bo Borgström, a CEI-Bois elnöke által jegyzett dokumentumban.

– Néhány új iparág rohamos fejlődése elhomályosította azt a tényt, hogy a fafeldolgozó ipar még mindig kulcsfontosságú szerepet játszik sok tagországban, jelentősen hozzájárulva az olyan vidéki területek gazdálkodásához, ahol más iparágak nincsenek jelen.
Az európai fafeldolgozó szektor által előállított termékek túlnyomó többsége tovább kerül az építőiparba, szerkezeti és egyéb felhasználásra, mint például bútorgyártásra. Ebből a szempontból erőteljesen járul hozzá az építőipari szektorhoz, ami az EU államok GDP-jének átlagosan 12-14 százalékát adja. A CEI-Bois számos tevékenysége ezért az „építkezzünk fával”, „éljünk együtt a fával” kategóriába tartozik.
Nyersanyagunk, a fa, fenntartható és megújuló természeti erőforrás.
Az európai erdők nagyobb mértékben nőnek, mint ahogy kitermelik őket, így potenciális lehetősége van az ipar terjeszkedésének az Európai Unión belül. Több faalapú termék használatával az EU csökkentheti más kevésbé környezetbarát anyagok alkalmazását.
Pillanatnyilag azonban komoly aggodalmak fogalmazódnak meg a faipari vállalatok gazdasági élet- és versenyképességét illetően. Úgy látjuk egyre több beruházás kerül az EU-térségen kívülre, elvonva ezzel az igencsak szükséges munkahelyeket és a jövedelmet.
Ebben az összefüggésben a szektor a CEI-Bois védnöksége alatt „Roadmap 2010” elnevezéssel fémjelezve stratégiai projektet indít útjára, mely a fából készült áruk fokozott használatát szorgalmazza Európában, az iparág jövőjének biztosítása céljából. A projekt világos elkötelezettségről tanúskodik a szektor működése és nyersanyaga iránt. A fa alkalmazásával a fafeldolgozó ipar hatékonyan hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.
Brüsszelben a CEI-Bois szeretné megragadni az új Európai Bizottság felállásának a lehetőségét, hangot adni aggodalmának egyes törvénycikkelyek miatt, és más fontos kérdésekben, ahol úgy érzi az európai intézmények segítségére lehetnének.
A CEI-Bois határozott meggyőződése, hogy Európának szüksége van a hagyományos iparágakra és egy stabil, egészséges megmunkáló, feldolgozó bázisra a Lisszaboni Agendaban kitűzött célok eléréséhez, hogy a világ legversenyképesebb régiója lehessen.
No events