Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/logok/egererdo.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/logok/egererdo.jpg'

Image2005. február 1-jén 10 órakor az Egererdő Erdészeti Rt. és az egri Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszéke együttműködési megállapodást köt. Az okiratot az Egererdő Rt. részéről Pallagi László vezérigazgató, az EKF Környezettudományi Tanszéke részéről dr. Kárász Imre tanszékvezető, egyetemi tanár írja alá az erdészeti társaság központjában (Eger, Kossuth L. út 18. sz. alatt, az első emeleti tanácsteremben). A megállapodás keretén belül a felek rögzítik azon szándékukat, hogy a környezettan és a környezetvédelem fejlesztése és hatékony védelme érdekében közös érdekek és a kölcsönös előnyök alapelve szerint együttműködnek és támogatják egymás munkáját minden olyan területen, amely kapcsolódik szakmai, működési és oktatási tevékenységükhöz a társadalmi érdekek figyelembevételével.
Az Egererdő Rt. gyakorlati képzőhelyként segíti az EKF hallgatóinak oktatását, a tanszék pedig lehetőséget biztosít az erdészeti ismeretek tanrendbe történő beépítésére. Az rt. erdei iskoláival együttműködve a tanszék a pedagógiai célok megvalósítására szakirányt szervez (terepi, környezeti nevelő szakirány).
No events