Image2006. június 8-án 10 óra 30-ra várják az erdőbarátokat Budapesten, a Parlament mellett álló Kossuth szoborhoz.
Ismeretes, hogy a 2006. május 30-án lezajlott szavazáson az országgyűlés 181 igen, 28 nem szavazattal és 104 tartózkodással elfogadta a T 61 számon benyújtott módosított törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. Ebben már nem szerepel az, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kebelébe tartozik az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelem.

A Védegylet hírlevele szerint „nagyon sok tanakodás és gondolkozás után többek biztatására arra az elhatározásra jutottunk, hogy lesz ami lesz, a csütörtökre tervezett véleménynyilvánító demonstráció erdő ügyben meg lesz tartva…”.
A demonstráció tervezett programja:
10.30 gyülekező
11.00 a kormányfőnek átadni tervezett petíció felolvasása
11.30 sajtó fogadása
12.00 a petíció átadása a kormányfő képviselőjének

A szervezők minél több résztvevőre számítanak, hogy: „a sajtón keresztül a véleményünkkel elérnénk a politikusok ingerküszöbét, és ezáltal meghallgatásra találjon a megmozdulás üzenete, ami a következő:
- kiszámítható erdészeti politikára van szükség, hiszen az erdők
fejlődésének-fenntartásának időmértéke nem mérhető össze a kormányzati vagy napi politika döntések időmértékével, valamint felértékelődik az erdők védelmi és közjóléti szerepe, és a gazdálkodók számára lehetővé kell tenni, hogy megfeleljenek a társadalmi és gazdasági elvárásoknak.
- kérjük, hogy a maffiaszerűen végzett engedély nélküli fakitermelések megakadályozására soron kívül kerüljön sor az Erdőtörvény vagy Btk. módosítására
- a védett területeken lévő állami erdőkben a fagazdálkodás összehangolását a természeti értékek védelmével;
- az erdőkezelési, erdőgazdálkodási tevékenységekben a fenntartható erdőhasználat (ezzel a természeti értékek védelmének szempontjai) minél inkább érvényesülését (ez gyakorlatként több erdőgazdálkodó meg is valósítja, míg néhány esetben sajnos ez a szempont sérül);
A megmozdulásnak első sorban aktualitást adó ok, az az, hogy kérjük a Miniszterelnököt, hogy a május 30-án elfogadott törvényjavaslat szerint a nem erdészeti igazgatás kormányzati szakmai felügyelete a Környezetvédelmi és vízügyi Minisztériumhoz kerüljön, ezáltal a kormányzat fejezze ki a szándékát annak garanciájára, hogy az erdő (természeti érték, erőforrás) fenntartása mellett a korábbi szándékának (törvény-előterjesztés) megfelelően elkötelezi magát.” –írják a szervezők, majd így folytatják:
„A tüntetéssel kapcsolatban nem valami ellen, hanem valamiért állunk ki. Ez a valami az erdők és nem a napi politika valamelyik vitorlája. A civil fellépést úgyis mindig akadályozásnak állítják be, nekünk inkább azt kell hangsúlyozni, hogy az erdészet szerepének felértékelése és /a jó irányú/ tevékenységének támogatása szükséges.”
Kérik továbbá a résztvevőket, hogy ne valami ellen, főleg ne erdészek, vagy a kormány ellen szóljanak a transzparensek, hanem a fenti tervezett üzenetre utaljanak.