A Biomassza Társaság és a Bioenergetikai Egyesület által a Fagus Hotelben rendezett három napos konferencián a résztvevők mintegy 34 előadás tapasztalatai alapján vitatják meg a hazai megújuló-energia helyzetét. A konferencián előadást tart az energiatermelő mezőgazdaságról Gőgös Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, államtitkára is.
A résztvevők a konferencia zárónapján elutazhatnak tanulmányútra Ausztriába, a wels-i "ENERGIE-Spaar Messe" kiállításra.
Az elméleti és gyakorlati szakemberek által tartott előadások és bemutatók témaköre nagyon változatos – tájékoztatta a ForestPress-t Jung László, az OEE Megújuló Energia szakosztályának elnöke.

A konferencián szó esik többek között a megújuló energiákra alapozott fejlesztési irányokról és célokról, a megújuló energiákra alapozott településfejlesztésről, regionális problémákról és lehetséges megoldásokról, a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságáról Magyarországon.
A megújuló energiákra alapozott komplex energiaellátó rendszerekről, a megújuló energiaforrások lehetséges szerepéről a lokális hő- és villamos energiatermelésben.
A biomassza kiserőművek üzemeltetési tapasztalatairól, kazánfejlesztési és tüzelőanyag vizsgálati eredményekről.
Nemzetközi kitekintésre ad alkalmat az EU együttműködés az együttégetéses technológiák fejlesztésében című előadás.
Szó esik a természetvédelem és a megújuló energia kapcsolatáról, a környezeti és társadalmi hatások optimalizálásáról, valamint az együttégetés tapasztalatairól a szabályozó hatóság szempontjából.

Terítékre kerülnek természetesen az energetikai faültetvények létesítésének és hasznosításának speciális összefüggései, többek között, kísérletek energiafűz ültetvényekkel.

XXI. század multifikációs mezőgazdaságának kialakítása kapcsán előadást hallhatnak az energiafű ellátás logisztika modellezéséről, a cirokról, mint energianövényről, a lágyszárú energianövények termesztésének hazai és nemzetközi tapasztalatairól, a szántóföldi energianövények és a belőlük előállított bioüzemanyagok gazdasági kilátásairól Magyarországon.
Áttekintő képet kínál az Energiatermelő mezőgazdaság és az Egyes megújuló energiaforrások termesztésének mezőgazdaságra gyakorolt hatása című előadás.

A műszaki érdeklődésűek számára érdekesnek kínálkoznak a biomassza előkészítő gépek, technológiák, az energiaültetvény betakarítására alkalmas vontatott aprítógép bemutatása, valamint a KAHL Gépek és Technológiák a biomassza pelletezésben.

A bio üzemanyagok területéről is számos előadás hangzik majd el, például a bioetanol előállítása és felhasználása a különböző földrészeken, a biodízel előállítás piaci viszonyai, a biogáz kihozatal alakulása dezintegrátorral és adalékanyagokkal kezelt szennyvíziszapból, a biogáztermelés korszerű módszerei Ausztriában, a gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén), a gáztisztítási, gáznemesítési eljárások összehasonlítása biogázra, fagázra.
A kevésbé ismert témák közül érdeklődésre tarthat számot a földhő-hasznosítás aktuális problémái és helyzete, továbbá a hidrogén, mint alternatív erőforrás, valamint a hidrogénalapú gazdaság.


 

No events