ImageAz erdőgazdálkodás és az erdő/természetvédelem területén folytatandó együttműködésről köt megállapodást a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának Természeti Erőforrások Főosztálya és Türingia Mezőgazdasági, Természetvédelmi és Környezeti Minisztériuma Természetvédelmi és Erdészeti Osztálya.

Az egyezmény aláírására Klemencsics András, az FVM Természeti Erőforrások Főosztálya helyettes vezetője 2007. március 21-én szakmai küldöttség élén a németországi Türingiába utazik. A delegáció tagja Pethő József, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Luzsi József, a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Szövetségének elnöke valamint Kovácsevics Pál, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság tanácsosa.
A megállapodás aláírására 2007. március 24-én, Erfurtban kerül sor a türingiai mezőgazdasági, természetvédelmi és környezeti miniszter jelenlétében.
Az aláíró felek a megállapodásban várhatóan kimondják, hogy az 1997. novemberében megkezdett közös munkát – a mindenkori országos vadászati és erdőtulajdonos szövetségek bevonásával – folytatják.
– Az intenzív partneri együttműködés az Európai Unió keretében folytatódik, és kiterjed az Európai Unió Erdészeti Akcióprogramjában rejlő lehetőségek közös kihasználására, valamint a rendszeres tapasztalatcserére erdészeti és vadászati kérdésekben – tájékoztatta a ForestPress-t Klemencsics András.
A sokrétű együttműködés további területei magukban foglalják többek között az erdészeti szervezetek társadalmi-politikai szerepét, az erdőtulajdonosok érdekképviseleti feladatait, az európai támogatási politika végrehajtását az erdőtulajdonosok és a természetvédelem érdekében, a faanyag energetikai hasznosítását, valamint a vadgazdálkodást.
Kölcsönös tapasztalatcsere formájában együttműködnek az erdészeti és vadászati törvény-, illetve rendeletalkotás területén, törekednek a közös érdekérvényesítésre a támogatások témájában az illetékes Európai Bizottságokon keresztül az úgynevezett „több országra kiterjedő programokban“.
Az együttműködés kiterjed továbbá az állami erdőkezelés témájában mind a tartalmi, mind a szervezeti kérdésekre és a PR tevékenységre is.
Célul tűzik ki az országos intézmények és képzési helyek közötti kooperáció elmélyítését, közös projektek kidolgozását, előadók és gyakornokok cseréjét, olyan szakmai témákban amelyek az európai erdészeti politikához és európai erdőgazdálkodáshoz kötődnek.
A felek évenként – felváltva Magyarországon illetve Türingiában – találkoznak a megegyezés végrehajtása érdekében.