Az OEE 151. (bugaci) Vándorgyűlésén 2021. augusztus 26-án

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Kollégák!
Több, mint két évvel ezelőtt, az Országos Erdészeti Egyesület 150. Vándorgyűlésén, amikor az akkori házigazda, a Gyulaj Zrt. képviselőjétől, Gőbölös Péter vezérigazgató úrtól átvettem az egyesület vándorzászlóját, senki sem gondolta, hogy a soron következő vándorgyűlés megtartásával ilyen hosszú ideig várnunk kell. A rendezvény időpontját sajnos kétszer is kénytelenek voltunk elhalasztani.
Közeledve a mai eseményhez, a korábbi időpontmódosítások miatt gyakran eszembe jutott az a mondás, hogy „Aki mindig farkast kiállt, annak nem hisznek, ha jön!” Végigtekintve most a jelenlevőkön, örömmel állapítom meg, hogy alaptalan volt ez az aggodalom. A rendhagyó előzmények után, a rendhagyó időpontban megszervezett vándorgyűlésre igen szép számmal fogadták el meghívásunkat. Köszönöm ezt a megtisztelő érdeklődést!
Házigazdaként a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kollektívájával, valamint együttműködő partnereinkkel nagy várakozással készültünk az eseményre.
A Duna-Tisza köze szélsőséges termőhelyi viszonyai között gazdálkodunk. Az itteni erdők túlnyomó része a korábbi futóhomokon létesült. A klímaváltozás fokozott mérvű kihívások elé állítja ezeket az erdőket és az erdőket kezelő helyi erdészeket. Szerencsére teljesen megalapozott az a mondás, hogy a homokon való gazdálkodás kreatívvá tesz! A térségben alkotó erdész elődeink is híresek voltak makacs elszántságukról, kísérletező hajlamukról és feltétel nélküli erdőszeretetükről, de ez manapság sincs másként! A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük erdősítési és erdőnevelési technológiáinkat és vizsgáljuk a termesztésbe vonható fafajokat, illetve a már alkalmazott fafajok különböző, jellemzően délebbi származásainak alkalmazhatóságát, ezzel támogatva azt, hogy a térség erdősültsége tovább gyarapodjon, klímája pedig élhető maradjon a jövő nemzedékei számára is.
A kreativitás tetten érhető a téren is, hogy a kiskunsági erdészek számára megkülönböztetett jelentőséggel bír a több lábon állás elve, ugyanis ez adja az itteni gazdálkodáshoz a stabilitást. Az sem véletlen, hogy a KEFAG Zrt. olyan állami erdőgazdaság, melyet a privatizációs időszakban kevésbé érintett a társasági vagyon magánosítása. Sikerült megőrizni és folyamatosan fejleszteni a teljes termelési vertikumunkat a csemetetermesztéstől, az erdőművelésen, a vadgazdálkodáson át a fafeldolgozásig. Emellett társaságunk az ország egyik legjelentősebb dísznövénytermesztőjévé is vált, és raklapgyártásban is a hazai élmezőnybe tartozunk. Gazdálkodásunkat kiegészíti egy erős vállalkozói és integrátori tevékenység, a parképítéstől, a kivitelezéses erdőtelepítésen át az egyéb erdőgazdálkodók által megtermelt faanyag felvásárlásával és faipari feldolgozásával bezárólag.

 

Az említett körülmények nagyon jó alapot adnak ahhoz, hogy a magánerdő-gazdálkodókkal, természetvédelemmel és egyéb partnereinkkel való együttműködéseinkről, gazdálkodási tapasztalatainkról egy valóban színes, sokrétű programmal álljunk elő a vándorgyűlés szakmai terepi része során. Az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra készülve, külön hangsúlyt helyeztünk a vadászatot, vadgazdálkodást, környezeti nevelést bemutató programjainkra.
Kívánom, hogy az ünnepi közgyűléstől kezdve a teljes programon át legyen módjuk megtapasztalni a kiskunsági emberek vendégszeretetét és átélni a szakmai összetartozást!
Zárszóként: Kedves Vendégeink, Kedves Kollégák! Köszönöm, hogy itt vagytok!

Bugac, 2021. augusztus 26.

Sulyok Ferenc