ImageA romániai medve védelmi, kezelési problémáiról tartottak szimpóziumot a Brassó melletti Pojána Brassó üdülőtelepen, február 9-én, melyen egyedüli külföldiként részt vett dr. Náhlik András a Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási Intézetének egyetemi tanára. A rendezvény összehívását az tette szükségessé, hogy magyar kezdeményezésre a veszélyeztetett fajok nemzetközi fóruma, a  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) felfüggeszttette a Romániából az EU országaiba történő medve trófeaexportot, hivatkozva az AVES székelyudvarhelyi alapítvány vádjaira, melyek szerint a medve az orvvadászat, szakszerűtlen kezelés és túlhasznosítás miatt veszélyeztetett fajjá vált.

A szimpózium résztvevői, akik között a tudomány, gazdálkodás, vadászatszervezők képviselői mellett a Környezetvédelmi Minisztérium és a WWF Románia képviselői is helyet foglaltak egyetértettek abban, hogy bár a tervezés és szabályozás módozatain javítani lehet és kell, a medveállományt jelenleg is szakszerű tervezés és állományszabályozás révén hasznosítják. A hasznosításra előírt mennyiség nem túlzott, nem veszélyezteti a medveállomány fennmaradását. Ugyanakkor számos új javaslatot fogalmaztak meg a jövőbeni gazdálkodás javítására, melyek egyaránt vonatkoztak az állománybecslési módszerekre, az élőhely-gazdálkodásra, az ember-medve konfliktusok kezelésére, és az állományszabályozás módozataira. A témáról a Magyar Vadászlap márciusi számában olvashatnak részletesen dr. Náhlik András tollából