ImageAz Állami Erdészeti Szolgálatnál is bevezették az ISO minőségirányítási rendszert. A mezőgazdasági területek erdősítésének Európai Uniós támogatási rendszerének alkalmazására folytatott felkészülés jegyében az Állami Erdészeti Szolgálat az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány által támasztott követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszert (MIR) épített ki.
A MIR kiterjed az ÁESZ erdészeti hatósági feladatainak, valamint a nemzeti és EU-s támogatási rendszerrel kapcsolatos ügyeinek intézésére. A rendszer tervezésének, illetve kiépítésének folyamata magában foglalta az ÁESZ érintett tevékenységeinek teljes körű átvilágítását, szükség esetén az eljárásrend korrigálását,
kiegészítését, illetve néhány új, a szabvány által megkövetelt minőségirányítási eszköz bevezetését. Ez utóbbi keretében került megfogalmazásra az ÁESZ Minőségpolitikája, valamint az adott évre vonatkozó Minőségirányítási célok, tervek.
Előtérben az ügyfelek
A rendszer kiépítésének munkálatai a 2004. év elején kezdődtek meg, s az év végén a sikeres külső audittal zárultak. Amint az auditáló cég felülvizsgálati jelentéséből kiderül, az ÁESZ-nél kialakított rendszer
példaértékű több szempontból is. Egyrészt a szabályozás megvalósítása szempontjából (hogy miként lehet egy jogszabályokkal, dokumentumokkal szabályozott állami tevékenységi rendszert bemutatni a minőségirányítási rendszer keretei között), másrészt kiemelkedő a rendszer gyakorlati működtetése, a vezetőség elkötelezettsége, a vezetőség és a munkatársak minőségirányítási ismeretei, a többszintű operatív rendszeren belüli információáramlás biztosítása, a tevékenységek, folyamatok partnerközpontú fejlesztése iránti
elkötelezettség.
A MIR egyik legfontosabb hozadéka az ÁESZ ügyfélközpontúságának előtérbe helyezése, valamint az eljárásrendi folyamatok állandó nyomon követésére és fejlesztésére irányuló törekvés. Mindkettő kiemelt
szerepet kapott a minőségirányítási rendszer tervezési és megvalósítási fázisában egyaránt.
Az ÁESZ munkatársai bizakodóak, hogy a MIR eredményeképpen következetes, ám ügyfélbarát hatósági tevékenységet folytathatnak, az EU-s elvárások megismertetésének és alkalmazásának feltételrendszerét pedig a jövőben az eddigieknél is jobban tudják biztosítani, hiszen a magyar erdők és az ügyfelek hosszú távú
szolgálata is ezt kívánja tőlük.
No events