ImageBensőséges ünnepség keretében avatták föl 2006. május 11-én a Jeli Arborétumban gróf Ambrózy-Migazzi István emlékházát.
2005. május 20-án Németh Imre, korábbi agrárminiszter és Pethő József, a Szombatelyi Erdészeti Rt. akkori  vezérigazgatója  helyezte el az emlékház alapkövét. Az eltelt egy év alatt elkészült a most felavatott gyönyörű épület. 

 

ImageAz ünnepség a gróf arborétumbeli emlékoszlopánál, a kert legrégebbi részén, Szép Tibor vezérigazgató-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Pilnay Ildikó pedig egy népdallal teremtette meg a hangulatot Kronekker József vezérigazgató emlékezéséhez.
A botanikus gróf munkásságát felidézve megállapította, hogy korának legnagyobb kertépítője volt „a virágos gróf”, aki  művész lett, és alkotásaival csodát teremtett. Azt vallotta: „A kertek az emberek, s nem a kertészek számára vannak! A kertek manapság a tömegek kultúrszükségletévé váltak, életszükségletté lettek az egyén, mint a társadalom számára.”

 

ImageA virágözönben tett rövid séta után az emlékház előterében Hámori Péter tolmácsolásában elhangzott Vajda János Nádas tavon című költeménye, majd Stankowsky Endre Cassado Szólószonátáját adta elő csellón. Ismét egy költemény következett, Nagy János versrészletét Horváth Ágota mondta el.

 


ImageAz avatóbeszédet Klemencsics András, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti főosztályának vezetője tartotta. Kiemelte, hogy hazánkban az állami tulajdonú erdészeti társaságokra kiemelt szerep hárul az erdők közjóléti szerepének működtetésében, és ezen belül is a különleges közjóléti létesítmények nagyközönség számára történő bemutatásában.

 

 

 

ImageEzt követően Bárdics Lajos kanonok meleg hangú és bíztató szentbeszéde után megszentelte az emlékházat.
Egy népdal elhangzása után a főosztályvezető és a vezérigazgató leleplezték gróf Ambrózy-Migazzi István emléktábláját, majd a megye szakmai szervezeteinek képviselői koszorúkat helyeztek.

 

 

ImageVégül a bejáratnál kifeszített nemzeti színű szalag átvágásával Klemencsics András és Kronekker József fölavatták az emlékházat.

Az épületben balról egy dolgozó és egy hálószoba található, az előbbi a gróf bútoraival berendezve. Középen egy kutatószoba, jobbról pedig egy tanácskozó és előadóterem alkotja a gondosan kivitelezett épületbelsőt.

No events