b_150_150_16777215_00_images_stories_gyulavandor_gyulavandor_zambop2018.JPG
ForestPress fotók


2018. június 26. - Továbbra is napirenden tartják a hermeszi idősotthon kialakítását és az Alkotmány utcai székház – vagyonkezelői jogának – visszaszerzését; a tervek sorában egy erdészház kialakítása Selmecbányán; Megrajzolták egy Kárpát-medencei magyar egyesület jövőképét; Az erdő ügyét a nemzeti alaptantervben is szeretnék megjeleníteni.

Másfél évszázada zajlanak országszerte az erdészeti vándorgyűlések.

b_150_150_16777215_00_images_stories_gyulavandor_gyulavandor_zambopeti2018.JPG

Bitay Márton Örs államtitkár után Zambó Péter, az OEE elnöke lépett a mikrofonhoz.
Az elnök emlékeztetett, hogy negyedik alkalommal tartja vándorgyűlését az OEE a Dél-Alföldön. Az itteni világ sokban különbözik más térségeinktől.
Köszöntve a határon túlról érkezett kollégákat, felhívta a figyelmet, hogy ma is tegyünk meg mindent a magyar szaknyelv és identitás megőrzéséért.
A hely neves szülöttéről, gróf Tisza Lajosról, egyesületünk alapító tagjáról, majd hosszú időn át elnökéről is megemlékezett, aki 120 éve hunyt el. Bedő Alberttel együtt ők tették az egyesületet megkerülhetetlen tényezővé.
Felidézte a 2010. évi Pécsi Vándorgyűlést, ahol felhívta figyelmet az erdészet kedvező hatására klímaváltozás és a vidékfejlesztés vonatkozásában. Leszögezte, hogy az erdőben továbbra is az erdészek az illetékesek. Célként jelölte meg az erdészet rangjának, presztízsének megerősítését. Hasonlóan fontosnak tartotta a hatékonyság és az érdekérvényesítő képesség erősítését.

b_150_150_16777215_00_images_stories_gyulavandor_gyulavandor_zambopeter2018.JPG
Az elért eredmények között említette a növekvő taglétszámot, amely ma mintegy 3700 fő. Az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai helyi csoportok nemzetközivé tették az egyesületet. Átvette az egyesület a MEVME örökségét, tagsági kártyát vezetett be és kedvezményeket biztosít.
Különleges jelentőségű volt az OEE 150 éves fennállása alkalmából rendezett vándorgyűlés Erdélyben.
Az egyesületi vagyon mérlegét gyarapították a Vágner Károly Könyvtár, az Erdészeti Lapok kiadói jogával és a digitális archívum tulajdonjogával.
A tervek sorában megemlítette egy erdészház kialakítását Selmecbányán, továbbra is napirenden tartják a hermeszi idősotthon kialakítását és az Alkotmány utcai székház – vagyonkezelői jogának – visszaszerzését.
Stabil a vagyongazdálkodás, működtetik az Erdészcsillag, valamint a Vágner Károly alapítványt.

b_150_150_16777215_00_images_stories_gyulavandor_gyulavandor_egyethallg2018.JPG
Erőfeszítéseket tett az egyesület az erdőmérnökképzés soproni kizárólagosságának megőrzése és az erdőgazdaságok vagyonkezelői szerződéseinek megkötése érdekében. Az erdőtörvény megújításával kapcsolatos többéves háttérmunkát is összefogta. Jelenleg koordinálja az Erdei Vándortábor programot.
Megkezdődött a könyvtár digitalizálása, és az Erdészettörténeti Közlemények már a világhálón is hozzáférhetők. Idén megjelenik az Erdőgazdálkodás képes története 3. kötete, az egyesületi almanach második kötete és a Gyökerek és lombok 12. befejező kötete.
Évente mintegy háromszáz rendezvényt tart az egyesület a helyi csoport és szakosztály alkalmaktól az országos jelentőségű vándorgyűlésig és versenyekig. Erdei iskolákban évente 60 ezer gyermek fordul meg. Az egyesület szervezi a Fiatalok az európai erdőkben nemzetközi vetélkedőt. A főváros közönségének szól az Erdővarázs rendezvény. Elkészült a digitális fahatározó.
Reprezentatív közvélemény-kutatás eredménye szerint az erdészek megítélése már kevésbé negatív.
Megrajzolták egy Kárpát-medencei magyar egyesület jövőképét. Ehhez tovább kell fejlődni, a legkorszerűbb módszerek ismeretére van szükség. Az erdő ügyét a nemzeti alaptantervben is szeretnék megjeleníteni. Segítik a kormányt az ágazati politika és érdekérvényesítés központosításában, a megfelelő szintű ágazati vezetés megteremtésében.
Az elnök beszédét egy Tisza Lajos idézettel zárta. (zé)

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

No events