2018. december 1. - November 28-án az Agrárminisztérium Darányi Ignác termében tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését az Országos Erdészeti Egyesület.

A küldöttgyűlésen a megjelent 61 küldött megválasztotta a 2019-2022 közötti elnökségi ciklusra az Egyesület következő elnökét, a régióképviselőket, az Ellenőrző Bizottság elnökét és az Ellenőrző Bizottság tagjait.
Az egyesületi zászlók ünnepélyes bevonulása és a nemzeti himnusz eléneklése után Zambó Péter az OEE elnöke üdvözölte a küldötteket, a megjelent ágazati vezetőket, a meghívott vendégeket, majd hivatalosan megnyitotta a küldöttgyűlést, melyen elsőként dr. Bitay Márton Örs földügyekért felelős államtitkár (AM) tartott köszöntő beszédet.
Több stratégiai kérdés is megkívánja a kormányzat és az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) közötti szoros együttműködést, ilyen például az erdész szakma presztízsének növelése, az erdészeti oktatás fejlesztése, vagy a szakképzett emberi-erőforrás biztosítása - mondta az Agrárminisztérium (AM) földügyekért felelős államtitkára szerdán, az OEE küldöttgyűlésén Budapesten.
    Bitay Márton Örs hozzátette, hogy további összefogásra van szükség a jogszabályi környezet véglegesítésében, a vidékfejlesztés szakterületeit illető feladatokban, valamint a társadalmi kommunikációban.
     Elmondta, hogy az OEE az agrárium legrégibb és legnagyobb társadalmi szervezete, közhasznú tevékenysége másfél évszázada meghatározza az ágazatot, a mintegy 4500 erdészeti szakember közel 80 százaléka egyesületi tag is.
     Bitay Márton Örs kiemelte, hogy a trianoni békeszerződés legnagyobb vesztese az erdészeti ágazat volt, Magyarország a történelmi erdőterületének 84 százalékát veszítette el akkor. Az erdészeknek köszönhetően azóta a magyar erdők kiterjedése megduplázódott, jelenleg Magyarország termőterületének a negyede erdő, a szántó után a második legnagyobb művelési ág.
     Hangsúlyozta, hogy a magyar erdővagyon az alaptörvényben rögzített nemzeti kincs.
     Szólt arról is, hogy a változó világban az erdők szerepe minden tekintetben felértékelődik. A magyar erdők ökológiai és gazdasági értékének fenntartása, gyarapítása az erdészek nemes hivatása, ezért az egyesület és a tárca közti kiváló kapcsolatot tovább lehet mélyíteni - közölte. Bitay Márton Örs szerint az együttműködés látványos sikereket mutat fel a nemzetpolitika megvalósításában is, hiszen példaértékű az OEE teljesítménye a Kárpát-medencei szintű összefogásban: például az Erdészeti Lapok határon túli terjesztésében, valamint az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai helyi csoportok létrehozásában.
     A partnerség eddigi eredményeire jó példa az erdőtörvény megújítása is, a korszerűsítés kiegyensúlyozottabbá tette a szabályozást és nagyobb mozgásteret ad a fenntartható gazdálkodásnak - tette hozzá az államtitkár.
     Kitért arra is, hogy az erdőgazdasági cégcsoport kiváló teljesítményt produkál az erdővagyon gyarapításában, a természetkezelő erdőgazdálkodásban, a turisztikai szolgáltatásokban és a környezeti nevelésben. Példamutató partner a vidékfejlesztésben és a szociális tűzifa programban - fejtette ki.
Az elnöki ünnepi beszéd után Andrésiné dr. Ambrus Ildikó az OEE technikus alelnöke dr. kálnoki Bedő Albert halálának 100. évfordulója kapcsán tartott - legnagyobb erdész elődünk egyesületi és szakmai munkásságát - méltató megemlékezést.
Majd Kiss Csaba az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke a Selmecbányai Akadémia Sopronba költözésének történelmi tényeit, az első világháborús hátteret, a költözés személyeit és eseményeit idézte meg archív felvételek segítségével, a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola, az erdészeti felsőoktatás Magyarországra való menekülésének 100. évfordulója alkalmából.
Az ünnepi emlékezések után a minisztérium árkádsorán Zambó Péter elnök és dr. Bitay Márton államtitkár megkoszorúzta kálnoki Bedő Albert mellszobrát. Kiss László általános alelnök és prof. dr. Náhlik András rektor (SOE) Wagner Károly, míg Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és prof. dr. Bidló András dékán (SOE EMK) Kaán Károly szobrainál helyezték el a tisztelet koszorúit.
A Küldöttgyűlés a 2018. évi országos választással folytatódott, melynek hivatalos menetét Orbán Tibor az Országos Választási Bizottság elnöke ismertette.
A küldöttek szavazatainak számlálása közben dr. Oroszi Sándor az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke, a Küldöttgyűlésre megjelent A Magyar Erdőgazdálkodás Képes Története egyesületi könyvsorozat harmadik, az 1945 - 1990 közötti korszak erdőgazdálkodását feldolgozó zárókötetét mutatta be.
A szavazatok összeszámlálása után Orbán Tibor ismertette az országos egyesületi választások eredményét.
A küldöttek 61-ből 60 szavazattal, 2010. után immár a harmadik ciklusra választották meg az Országos Erdészeti Egyesület elnökének, Zambó Pétert.
A most megválasztott elnök által felkért szűkebb egyesületi vezetést Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök, Kiss László általános alelnök, Pintér Csaba magánerdős alelnök és Haraszti Gyula az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke alkotja majd.
A küldöttek megválasztották a régióképviselőket is: Észak-Magyarország - Dobre-Kecsmár Csaba, Észak-Alföld - Gencsi Zoltán, Nyugat-Dunántúl - Köveskuti Zoltán, Dél-Dunántúl - Ripszám István, Dél-Alföld - Szabó Tibor József, Közép-Magyarország - Macsek Lajos.
A küldöttek szavazatai alapján az Ellenőrző Bizottság elnöke Bak Julianna lett, tagoknak Vaspöri Esztert, Dudás Péter, Kolozsvári Ákost és Ferenczi Tamást választották meg.
A választás után Zambó Péter az OEE elnöke megköszönte a bizalmat és röviden vázolta a következő 4 évben várható szakmai, egyesületi feladatokat, terveket. A Tisztújító Küldöttgyűlés a 2019. évi tagdíj megállapítása és további napirendi pontok megtárgyalása után, az Erdész Himnusz hangjaival és az egyesületi zászlók kivonulásával zárult. Nagy László

 

No events