Image
2013. november 3. - Gyakran kérdezik az egyetemi polgárok és a lovasok is, hogy milyen lovasképzési tevékenység folyik a Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központban. Érdemes áttekinteni az elmúlt két évben elért eredményeket.

- Célunk, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem és érdekelt karai oktatási munkájának gyakorlati bázisterületét alakítsuk ki, a képzések és továbbképzések színtereként – tájékoztatott Ormos Balázs igazgató. – Együttműködési megállapodásokat kössünk az érintett karokkal és intézetekkel, a közös oktatás, kutatás és pályázatok megszerzése érdekében, a térség lovasainak mintát adjunk.

A NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar - mint felügyeleti szerv - hallgatói rendszeresen végzik szakmai gyakorlatukat Nagycenken. Itt tartják a gyakorlati vizsgákat is. Előadásokkal vesznek részt a nagycenki tudományos rendezvényeken. Támogatjuk egymás rendezvényeit, együtt lépünk fel a lovas oktatás ügyében.

Image

A NYME Apáczai Csere János Kar – mint a másik felügyeleti szerv – lovas turizmus gyakorlatát végzi Nagycenken.

Az Erdőmérnöki Karon belül együttműködés alakult ki az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszékkel. Előadásokat tartottunk a hallgatóknak a lovasélet vidékfejlesztési lehetőségeiről, a tájfejlesztési hatásairól.
Részt vettünk az V. Magyar Tájökológiai Konferencián Sopronban, ahol „A ló szerepe a vidékfejlesztésben” című előadásban mutattuk be a téma aktualitását és fontosságát. Az intézet kül - és belföldi szakembereit, gyakorlaton résztvevő hallgatókat fogadtunk.

Image

Az Erdészeti Műszaki és Környezettechnikai Intézet készítette el a Lovasképzési Központ kockázatelemzését.  Elvégezték a gép és eszközpark biztonsági átvizsgálását a szükséges eszközök kialakítása érdekében. Elkészítettek három tablót a lovas, vaslovas és quados közelítésről, melyek a nagycenki kiállítás részei. Nagycenken állítottuk ki a lovas közelítés eszközeit (szánkók, kocsik, közelítő papucsok). Együttműködünk az Erdőhasználati Tanszékkel az istállózási munkarendszer tudományosan megalapozott, új, egyedi rendszerének kialakításában.  

A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet rendszeresen tartja lovas ismeretek, lóhasználat gyakorlatait a Lovasképzési Központban. A kiváló fényképek elkészítése is az intézethez kötődik. Rendszeres segítői a lovas versenyeknek.

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézettel a lovas pályák talajainak vizsgálata és felújításuk témakörökben alakult ki együttműködés.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudmányi és Művészeti Karral a kastély megújuló energetikai ellátásával kapcsolatban kezdtünk megbeszélést, hasonlóan az ERTI-vel is.

A Közgazdaság Tudományi Karral a turizmus oktatása, hallgatói szakdolgozat elkészítése vonatkozásában alakult ki kapcsolat.

Az NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola diákjai részére lovaglási oktatás indult el. Az iskola diákjai gyakorlatok keretében vesznek részt a lovaspályák növényeinek karbantartásában, szakmai bemutatók tartásában.

Kutatók Éjszakája rendezvényt szerveztünk Nagycenken – folytatta az igazgató.

Együttműködés alakult ki külső szervezetekkel is, többek között közreműködő szervezői vagyunk a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudomány Ünnepe, Széchenyi Emléknap nagycenki rendezvényeinek.
 
Állandó meghívottjai vagyunk, és részt veszünk az Emberi Erőforrás Minisztériuma Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkárság lovas oktatás szakmai egyeztetésein.

Együttműködés alakult ki a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karral (TF), szakmai rendezvényeiken, lovaskultúra klubnapon veszünk részt, ígéretük szerint ez év novemberében ellátogatnak Nagycenkre.

A Szent István Egyetem Állatorvos Tudományi Kara hallgatói közül többen Nagycenken végzik szakmai gyakorlatukat.

Nagycenken működik a SMAFC Lovas Szakosztálya, melynek több mint harminc tagja van. Elsősorban a díjlovaglásban értek el eredményeket (megyei első és második hely), de a díjugratásban is részt vesznek. Rendezik a nagycenki lovas versenyeket, melyek tizenhét év után újraindítottunk. Egyre több hallgató jön lovagolni Nagycenkre.


A felsoroltakból is kitűnik, hogy az Universitas Fidelissima Kft. a Lovasképzési Központ működtetője és munkatársai nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy az egyetem elvárásainak megfeleljen az új Lovasképzési Központ. További célunk, hogy az oktatási, szakmai elvárások fejlesztése mellett, a gazdálkodási feltételeken is javítsunk – mondta végezetül Ormos Balázs.


 
No events