2012. május 21. - Földes János erdőmérnök Hidegkúton (Tolna megye) született, 1852. május 17-én.   Apja Fuchs János, Tolna megyében, Apponyi József gróf uradalmának főerdésze volt.
Családi nevét 1884-ben, mielőtt Szeged-Királyhalomra került, változtatta Földesre.
Középiskoláit a sárszentlőrinci, a soproni és a pozsonyi gimnáziumokban végezte, 1872-ben Pozsonyban érettségizett. Ebben az időben megkedvelte a magyar költészetet, versei jelentek meg. Pozsonyban Gáspár Imrével megalakította a Magyar szövetséget, mely előfutára volt a magyarító Toldy-körnek.
1872-73-ban Sopronban teológiát hallgatott.
1873 őszén ösztöndíjjal Selmecbányán, a Bányászati és Erdészeti Akadémián folytatta tanulmányait, ettől kezdve kizárólag természettudományokkal foglalkozott.
A diplomazáradék kelte: 1876. július 28.
Ismert munkahelyei:
1876    Besztercebányán erdőgyakornok.
1884-1886    Királyhalom, az Erdőőri Szakiskola igazgatója. Számos szakmai írást közöl a szakiskoláról. Korabeli jegyzőkönyve szerint július 22-én helyezték át a szakiskolába Sistároveczről.
1886-    Állami szolgálatát a besztercebányai, a lippai és az apatini kincstári uradalmakban töltötte.
Kiemelkedő a szakírói tevékenysége. Írásai, szakcikkei az Erdészeti Lapokban, a Vadászlapban és a Természettudományi Közlönyben jelentek meg. Az 1936-ban kiadott magyar erdészeti biblográfia 124 írását sorolja fel. A szakiskoláról azonban csak 1885-ben közöl írásokat.
 Behatóan tanulmányozta a kései tölgy élettani és növekedési viszonyait. A legelőerdők című könyvét az Országos Erdészeti Egyesület dicséretben részesítette.
1927. szeptember 10-én hunyt el Gödöllőn, és ott is helyezték örök nyugalomra.


    


 
No events