Image2012. június 1. - Divald Adolf erdőmérnök, szakíró, Selmecbányán született 1828. június 1-jén. A selmecbányai akadémiai tanulmányait a szabadságharc után fejezte be, amelyben mint honvédtüzér vett részt. Előbb Koburg herceg uradalmában volt erdész, majd állami szolgálatba lépett. 1872-től az Esterházy herceg kismartoni uradalmának erdőtanácsosa volt. 1889-ben nyugalomba vonult.
Sokat tett a magyar erdészeti szaknyelv kialakításáért. 1862-ben Wagner Károllyal megalapította az Erdészeti Lapokat, vele és Bedő Alberttel készítette az erdőtörvényt. 1864-ben az MTA l. tagjává választották.
1891. november 12-én, Szombathelyen hunyt el.
F. m.: A természettudományok és az erdészet (Pozsony, 1865); Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből (Endrődi néven, Pest, 1866); A magyar birodalom álladalmi erdőségei kezelésének eredményei … (Buda, 1868); Magyar-német és német-magyar erdészeti műszótár (Wágner Károllyal, Pest, 1868); Jelentése… Erdély kincstári erdőségeiről (Buda, 1871). Irod.: D. A. (Egyetértés, 1891. 314. sz.); Bedő Albert nekrológja (Erdélyi Lapok, 1891).


No events