Image

2012. június 17. - Fekete Lajos erdőmérnök, botanikus, főiskolai tanár, az MTA levelező tagja (1910), 1837. június 18-án született Tordán. Édesapja Fekete Zoltán, aki szintén erdőmérnök volt. Tanulmányait 1856-59-ben a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián végezte.
1859-től a kolozsvári erdőigazgatósági kerületben dolgozott, 1867-ben a selmecbányai akadémia segédtanára, 1878-ban kinevezték rendes tanárrá. 1873-tól az erdőtenyésztéstan tanszék vezetőjeként, erdőtenyésztéstant és erdővédelmet, talaj- és klímatant, az erdészeti, vadászati és úrbéri törvényeket tanította. 1891-től az erdőrendezést, -becslést, -értékszámítást, valamint az erdészeti statisztikát is ő adta elő.
Szakmunkáiban is művelte az erdészet valamennyi ágát. Szakcikkeit az Erdészeti Lapokban és az Erdészeti Kísérletek című folyóiratban közölte, továbbá igen termékeny népszerűsítő szakíró is volt.
1906-ban nyugalomba vonult.
Selmecbányán, 1916. június 29-én hunyt el.

No events