b_150_150_16777215_00_images_stories_OEE_szovata_zaszlo2015.JPG
2015. október 29. – Az erdélyi út első napján, 2015.október 3-ikán a környéken élő székelyek megemlékeztek a Bekecs tetőn az 1916-os csaták mártírjairól.
A hegyre a szovátai Maros Közbirtokosság szállította fel a magyar erdészküldöttség tagjait Bírtók György havasgazda vezényletével két veterán katonai terepjáró gépkocsival, aki útközben bemutatta és ismertette a havasi gazdálkodás csínját-bínját.

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_OEE_szovata_zaszlo_tgk2015.JPG

A mártírok miskolci és kassai honvédek voltak, akik életüket áldozták a hazáért. A hősi halottak a hegytetőn, az erdőben vannak eltemetve. Az emlékükre állított obeliszket a magyar küldöttség megkoszorúzta, mintegy kétezer székellyel együtt.

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_OEE_szovata_zaszlo_koszoruzas2015.JPG
Másnap, október 4-ikén a Maros Közbirtokosság székházánál adta át a magyar küldöttség az 1942-es országzászló hasonmását a közbirtokosságnak. Az ünnepi alkalomból beszédet mondott Inokai Balázs erdőmérnök, Michl József tatai polgármester, Kocsis Mihály vezérigazgató (Vérteserdő Zrt.), Péter Ferenc, Szováta polgármestere és Bírtók György agrármérnök. Az ünnepségen énekek és szavalatok hangzottak el. A kizárólag erre az alkalomra verbuvált környékbeli kisdiákok énekétől volt hangos a völgy. A gyermekeket két apáca készítette fel az ünnepségre:
Lokodi Rozália - kinek erdész édesapja segített az elmúlt 3 évben a zászlóügy megszervezésében - és kolléganője tanítványai bűvölték el hangversenyükkel a vendégeket.

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_OEE_szovata_zaszlo_enekkar2015.JPG
Kertész József erdész kollégánk szavalatát pedig a megszokott nagyszerű előadás miatt kell megemlíteni.
Az ünnepségen a környék lakói, valamint számos helyi erdész és erdőmérnök is megjelent, köztük két egykori diák, akik Görgényszentimrén végeztek a szakiskolában.
A felszólalók valamennyien kifejezték örömüket a székely-magyar barátság e nagyszerű eseménye alkalmából, egyben az erdőgazdálkodók tapasztalatcseréjét is kiemelték, hiszen mind a hazai, mind az erdélyi, havasi gazdálkodás meríteni tud a másik tapasztalatából. Az ünnepséget Vármezőben a pisztrángosnál fejezték be.
Az erdélyi kiránduláson és zászlóavatáson részt vettek és azt nagyvonalúan támogatták: a testvér város Tata  polgármestere, Michl József, a Vértesi Erdő Zrt. dolgozóinak csoportja Kocsis Mihály vezérigazgató vezetésével, az Országos Erdészeti Egyesület Erdők a Közjóért Szakosztály népes csoportja, valamint Inokai Balázs és családja.

 

b_150_150_16777215_00_images_stories_OEE_szovata_zaszlo_emllap2015.JPG
A résztvevőket a szervezők emléklappal ajándékozták meg.

 

A történeti előzmények

A  Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete, rövidítve a MEVME,  1942. szeptember 27-ikén országzászlót ajándékozott a Görgényi havasok alatt élő székelységnek és a görgényszentimrei alerdészi szakiskolának, az egyesület tagságának egyhangú döntése alapján.
 A zászlót egy évvel korábban, 1941.szeptember 14-ikén délben, nagy ünnepség keretében avatták fel – mintegy 25 fő egyesületi tag jelenlétében – Budapesten, a mai Szabadság téren egykor álló ereklyés Országzászlónál, ahol Daróczy Márton korábbi elnök, a görgényszentimrei szakiskola újraszervezésével megbízott kartásuk - aki Görgényszentimrén végezte el a szakiskolát - tartotta meg az ünnepi beszédet.
Az 1942-es ünnepségre  kiutazott vitéz Szekeres Károly,  az egyesület elnöke – aki kezdeményezte a  zászlóállítást –, Cservenka  Ferenc titkár, Acsai István és dr. Almády Károly ügyész.  Szászrégenben várta őket a tatai származású dr.Nagy Árpád járási szolgabíró és Pető János m. kir. erdőtanácsos, a szakiskola igazgatója. Kalandos és fárasztó út után az indulást követő második nap együtt érkeztek meg Görgényszentimrére, ahol fogadta őket dr. Ajtai Sándor erdőmérnök, miniszteri tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület Igazgató-Választmány tagja, dr.Bíró István, a kerület országgyűlési képviselője, a vármegye elöljárói, a Marosvásárhelyi Erdőigazgatóság tagjai, valamint a szakiskola diáksága és a falu lakossága.
Az átadott zászló a történelem viharában elveszett, csak a zászlórudat sikerült máig megőrizni. (I.B.)

 

Országzászlót avatnak újra       
https://www.youtube.com/watch?v=gPZyWv1m_k4

Megemlékezés a Bekecstetőn  
https://www.youtube.com/watch?v=QpbCv4wtAjs

Országzászló átadás
https://www.youtube.com/watch?v=yq0HL_0j5_Q

No events