Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti szakosztálya által gondozott sorozat eddig megjelent kiadványai, melyek többsége beszerezhető Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban (Dr. Oroszi Sándor, T.: 363-1117)

1. Oroszi Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között Magyarországon (1990)
2. 9 szerző 11 cikke a vadászatról, erdészetről, államvizsgákról (1991)
3. 5   szerző 5   cikke az erdészetről, természetvédelemről, sírfeliratokról
4. Bartha Dénes - Oroszi Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec.,..
5. 6 szerző 6 cikke az erdészetről, természetvédelemről és a Mezőgazd. Múz. vad. kiáll.-ról
6. 6   szerző 9   cikke az erdészetről, halászatból, életrajzokból (1992)
7. Oroszi Sándor: A természetvédelem története Magyarországon 1945-ig
8. Nyirádi Lajos - Dr. Rácz Józsefné: Erdészeti vonatkozású magyar érmek és plakettek (1993)
9. Oroszi Sándor: Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-1918-ig
10. 8 szerző 10 cikke az erdészetről, életrajzokról és a szürkefogoly tenyészetéről
11. Kádár Zsombor: Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti jegyzetek
12. Bartha Dénes - Oroszi Sándor: Itt tó van a Tátra ölén.... (1994)
13. 5 szerző 6 cikke erdészet-, term.véd.- és vadászattörténetről
14. Kádár Zsombor: Székelyföld erdészettörténete
15. Bartha Dénes: Magyarország faóriásai és famatuzsálemei
16. Nadler Herbert: Vadásznapló 1{941;    Nyúl Bertalan: Adatok a Duna menti szarvasvadászatokhoz;   Oroszi Sándor: A term.véd. értékek őrzésének kezdetei Magyarországon (1995)
17. Oroszi Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire
18. Bartha Dénes-Oroszi Sándor szerk:A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1965-1990
19. 5 szerző 6 cikke az erdészeti-, vadászati szakoktatásról, az egyesületről, vadaskertről.
20. 4 szerző 6 cikke az erdészetből és a 11 - 20. kiadványok bibliográfiájából
21. Oroszi Sándor: Vadfajokból védett állatfajok (1996)
22. Oroszi Sándor: Nagyszerű vidék az a szepesi erdőség
23. Nadler Herbert: Vadásznapló, 1939
24. Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről.
25. 4 szerző 4 cikke erdőtörténetről, és a Vértes hegység erdei- és szarvasképeiről
26. Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1935-1944.
27. Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozgatom.
28. 6 szerző 6 cikke erdészetről, erdőmérnökökről,+ Nadler Herbert: Vadásznapló 1940.
29. Nyári László - Oroszi Sándor szerk.: SOPRON, 1956    (1997)
30. Millecentenárium éve az OEE-ben (15 szerző 17 cikke)+ 21-30.kiadványok bibliográfiája
31. Nadler Herbert: Vadásznapló 1938.
32. 4 szerző 4 cikke erdészeti témákból
33. Csapody István: Kiegészítések a Gerlai-féle bibliográfiához, és Balogh Ferencné: Lakatos Károly bibliográfia
34. Nadler Herbert: Vadásznapló 1942. (1998)
35. 6 szerző 6 cikke az erdészetből, vadászatból
36. Kollwentz Ödön: Pécs szabad királyi város erdőgazdálkodása
37. Nyári László - Oroszi Sándor szerk.: 56-os emlékek
38. 3 szerző 3 cikke Erzsébet királyaié emlékfákról, gemenci erdő- és maggazdálkodás
39. Kádár Zsombor: Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok (1999)
40. Nadler Herbert: Vadásznapló 1943.
41. 4 szerző 4 cikke az erdőgazdálkodás (székelyföldi, budai, budakeszi, és Tsz.) témáiból
42. Oroszi Sándor: Erdészet-, vadászat-, és term. védelemtörténeti tanulmányok
43. Kádár Zsombor: Erdő és nyelv
44. Sopron nem ereszt el. (1956-os eseményekről 9 cikk)
45. Márkus László - Király László: A magyar erdőrendezés története és új eljárások
46. Nadler Herbert: Vadásznapló 1937. (2000)
47. Barthos Gyula: Elhagyott Ádámok - kívül a Paradicsomon
48. Nadler Herbert: Vadásznapló 1936. (2001)
49. Rögös utak. Erdészek belső és külső száműzetése az 50-es években
50. Tamás József: Soproni hegyvidéki erdők
51. Fuchs Frigyes: Magyarország őserdei
52. Nadler Herbert: Vadásznapló 1935.   (2002)
53. Halász Aladár: Albániai expedíciónk története, 1956.
54. Barthos Gyula: Erdészüdv, vadászüdv!
55. Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Szép kis város Selmecbánya (2003)
56. Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés.
57. Oroszi Sándor: Erdőgazdálkodás Naszód vidékén.
58. Oroszi Sándor: A bánsági volt határőrvidéki közösségek (Krassó-Szörény vármegye) erdőgazdálkodása
59. Halász Aladár: Faárrendszerünk és az erdőművelés finanszírozási rendszerének történeti áttekintése 1945-1990.
60. 9 szerző 11 cikke főként erdészettörténeti, de kegyeleti témában is,+51-60 sz. bibliográfia.
61. Kollega Tarsoly István szerk: A leghosszabb fél évszázad. (2004)
62. Anton Kerner: A Duna menti országok növényvilága
63. Oroszi Sándor: Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása
64. Bányai József - Oroszi Sándor: Ebestől Guthig
65. 4 szerző 4 cikke történelmi témákban (soproni főiskola, Románia, Damaszkin Arzén).
66. Oroszi Sándor: Az erdélyi közösségi erdők története
67. Oroszi Sándor: Az erdélyi Mezőség fásítása és egyéb közérdekű erdőtelepítések
kérdése (2005)

Budapest, 2006. február 10.

összeállította: dr. Ádámfi Tamás

 

No events