b_150_150_16777215_00_images_stories_Kikicsoda_roxeregon_k.png
2020. október 10. - Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 95. évében, 2020. október 10-én elhunyt dr. Roxer Egon, a Matematika Intézet nyugalmazott egyetemi docense, volt tanszékvezetője, aki hallgatók generációit tanította a matematikai statisztika tudományára.

Aktív szolgálatát - erdőmérnöki diplomájának megszerzése után - 1951-ben kezdte az Erdőmérnöki Kar Matematika Tanszékén, tanársegédként gyakorlatokat és előadásokat tartott. Ebben az időben készítette el első gyakorlati jegyzeteit. 1957-től egyetemi adjunktusként az erdő- és faipari mérnökhallgatóknak tartott gyakorlatokat, faipari mérnökhallgatóknak vektoranalízis, lineáris algebra és programozás alapjait tanította. Bevezette az erdészek számára a matematikai statisztika oktatását. Megírta a Matematika II. és Matematika III. elméleti jegyzeteket. 1965-ben summa cum laude eredménnyel doktorált. Kutatási területe matematikai statisztika közelítő módszerei és ezek alkalmazása. 1968-ban egyetemi docensként az erdőmérnök hallgatóknak a Matematika III. című tantárgy előadásait és gyakorlatait tartotta. Az 1970-es években, az EFE- MAVOSz által szervezett Felsőfokú Vadgazdálkodási Tanfolyamon szaktantárgyakat oktatott. 1985-ben tanszékvezetői megbízást kapott. A Matematika II. és III. című tárgyak előadásait tartotta, vizsgáztatott, szigorlatoztatott, egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként meghívott előadóként, majd félállásban, 1992-ig előadásokat, gyakorlatokat tartott, és továbbra is vizsgáztatott, szigorlatoztatott.
Fontosabb hivatalos megbízásai: diákotthoni igazgató, Erdőmérnöki Kar dékán-helyettese, kari tanácstag, egyetemi tanácstag.
Irodalmi munkásságát 1 értekezés, 19 egyetemi jegyzet, 8 dolgozat, 3 könyvbírálat, 4 tudományos előadás, 4 Bolyai Társasági előadás, 12 oktatóknak, matematikai statisztikából tartott előadás jelzi.
Egyéb társadalmi megbízatásai: SMAFC elnök, Országos Egyetemi Sporttanács tag, Egyetemi KISZ Bizottság titkár, Egyetemi Szakszervezeti Bizottság elnök és Egyetemi Skeet Szakosztályi szakosztályvezető-edző.
A hallgatóságot nagyon szerette és mindent megtett értük. Egykori hallgatói, akiket tanított jó szívvel emlékeznek rá.