2012. 01. 06. - NYÍREGYHÁZA. A megyeszékhelyen és több, lapunk által megkérdezett településen is úgy döntött a városvezetés, hogy nem veti ki az ebrendészeti hozzájárulást.

- Éves szinten mintegy bruttó huszonhárom millió forintot fordít ebrendészeti kiadásokra Nyíregyháza.
Ez finanszírozható, így a város vezetése nem tartotta indokoltnak az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetését az idén - közölte lapunkkal Rendes Sándor, a megyeszékhely sajtószóvivője.

Sehol sem haraptak még rá
Az általunk megkérdezett települések egyikén sem vezették be az ebadót.
HYÍREGYHÁZA, FEHÉRGYARMAT, TISZAVASVÁRl,   DOMBRÁD. - Ja-
nuár elsejétől önkormányzati hatáskörbe került az ebrendészeti hozzájárulás kivetése. Annak jártunk utána, mely településeken döntöttek úgy, hogy bevezetik az ebrendészeti hozzájárulást.

A kiadás finanszírozható
- Az ebrendészeti feladatokat Nyíregyházán a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Non profit Kft, gyepmesteri telepe látja el. Éves szinten mintegy bruttó 33 millió forintot fordít az ezzel kapcsolatos kiadásokra a város. Ez a nagyságrend finanszírozható, így a város vezetése nem tartotta indokoltnak az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetését az idén, A felelős állattartás elősegítésének érdekében továbbra is együttműködünk az állatvédő civil szervezetekkel, segítve munkájukat és anyagilag is támogatva különböző akcióikat - közölte a megyeszékhely részéről Rendes Sándor sajtószóvivő.

Megvizsgálták a költségeit
Fehérgyarmat jegyzője lapunknak elmondta; - Nem tervezzük az ebadó bevezetését, A bevezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek és a várható bevétel arányát vizsgálva, figyelemmel arra, hogy a bevétel felhasználása kötött, egyelőre nem tűnik gazdaságos megoldásnak az adó bevezetése. Az adónem bevezetése eredményezheti azt, hogy megszaporodnak a gazdátlan kutyák, ami ujabb problémákat okozhat. Természetesen ez még csak egy előzetes vélemény, a végső szót a képviselő-testület fogja kimondani így dr. Kovács Attila jegyző.

Cáfolja a pletykát
Tiszavasváriról azt rebesgették, él majd az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségével. A híreket a település első embere, dr. Fülöp Erik kategorikusan cáfolta lapunknak. - Már a helyi televíziónak és újságnak is nyilatkoztam, hogy nem lesz nálunk január elsejétől ebadó, de megteszem még egyszer: nem lesz ilyen adónem
Tiszavasváriban, pontosabban fogalmazva, ha el lehet kerülni a bevezetését, akkor mi el fogjuk kerülni - szögezte le a polgármester, Nagy meglepetéssel Dombrádon sem szolgáltak, Kozmáné Kasza Veronika polgármester elmondta: ők sem vetették ki ezt a fajta
adónemet. - Úgy gondoljuk, hogy így is a terhelhetőség határán vannak a lakosok, ezért nem nehezítjük ezzel is az életüket. Az önkormányzatnak így is van más, adójellegű kintlévősége, ezt is szem előtt tartottuk a döntés meghozatalakor. TG

Ebrendészeti hozzájárulás néven a parlament január 1-től az állatvédelmi törvény módosításival, bevezette az ebadót, amit a helyi önkormányzat vet ki, és alapesetben nem haladhatja meg az évi 6 ezer forintot.
A kutyákat az önkormányzatok háromévente kötelesek összeírni. Az év első napján legalább 4 hónapos ebek után pedig már szedhető a rendészeti hozzájárulásnak nevezett adó. Az adót az adott év első napján az oltási könyvbe bevezetett tulajdonos fizeti. Az önkormányzat a veszélyes kutyák után legfeljebb 20 ezer, míg más ebek után legfeljebb 6 ezer forint adót szabhat meg. Az önkormányzat az eb tartási céljának, állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek száma), és az ebtartó szociális helyzetének figyelembe vételével határozza meg az ebadót.
Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett; a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás; a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott; a veszélyes eb kivételével az ivartalanított; az ismert tártóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbe fogadott eb után.
Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatáséra, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.
No events