ImageA fenti címmel jelent meg az Unasylva, a FAO erdészeti folyóiratának a 2004/3. (218.) száma.
Az erdészet és erdészeti ipar negyedévente angol, francia és spanyol nyelven megjelenő nemzetközi folyóiratának ez a mostani az 55 kötete.
A FAO égisze alatt megjelentetett kiadvány cikkei a szerzők véleményének adnak hangot, ami nem feltétlenül egyezik a FAO hivatalos álláspontjával.

A tartalomban szerepel többek között: A regionális erdészeti szektor várható alakulása, felkészülés a jövő kihívásaira – R. M. Martin szerkesztőnek a vezércikkben olvasható gondolatai; P.Koné, P. Durst, C.Prins, C. Marx Carnerio, H. Abdel Nour és D. Kneeland arról írnak, hogy kezdetben hat regionális erdészeti bizottság létezett, ők regionális szinten az észak-amerikai erdőkben rejlő lehetőségeket összegzik; T.Juszczak, B.Kornatowska, R. Michalak és Buszko-Briggs az európai erdők védelméről az európai erdőkért rendezett miniszteri konferenciáról ír. (Ismert, hogy ennek egyik korábbi titkársági ülését éppen hazánkban rendezték, és az azt követő miniszteri értekezletre a szomszédos Ausztria fővárosában, Bécsben került sor, Németh Imre miniszter részvételével.)
FAO kiadványról lévén szó a dél-afrikai SADC erdészeti jegyzőkönyvéről, a közép-afrikai erdészeti szektor fejlesztésének összehangolásáról, a csendes-óceáni szigetek együttműködéséről, az ázsiai illegális fakereskedelem kezeléséről, az amazonasi erdők fenntartható gazdálkodásáról is tájékoztatást kaphat az érdeklődő.

No events