A Zalai Erdészeti És Faipari Rt 35. évfolyamának első száma tudósít a Budafán tartott évzáró és -értékelő értekezletről. A tavalyi év árbevétele mintegy 4 milliárd 356 millió forint lesz, amiből az adózás előtti eredmény 200 millió körül alakul.
Riportot olvashatunk a letenyei erdészet területén folyt fakitermelésről. Horváth Ferenc termelési vezérigazgató-helyettes interjúban világítja meg a zalaiak részvételének indokait az energiaprogramban.
Olvashatunk egy „dicsőítő éneket” a Timberjack 360D csőrlősvontatóról, melyet a kezelője adott elő. Riportban ismerkedhetünk meg a Bucsuta környéki erdők kerületvezető vadászának munkájával.
Dr. Páll Miklós, az ÁESZ nagykanizsai osztályának vezetője beavatja az olvasót az erdőfelügyelők mindennapi munkájába és gondjaiba.
Góber Zoltán alapos tanulmányban számol be az Rt. kezelésében lévő állományokban bekövetkezett erdőpusztulásokról. A 2004. évben a kár mintegy félmilliárd forintot tett ki. A felújítás pedig további jelentős többletköltséget okoz.
Rövid riportban mutatkozik be a sajtóból jól ismert Kerka Menti Fűrész Kft. és új vezetője, Komáromi Elemér, faipari mérnök.
A pályakezdő rovatban Világhy András erdőmérnök portréját rajzolja meg a szerkesztő-újságíró, Nemecz Ferenc. Az erdészcsaládba született, Pannonhalmán érettségizett ifjú az Alma Materből már párosan került a zalai erdőkbe.
További portrék is készültek: Gál Sándor kerületvezető erdésszel, aki a számítógépek gyakorlati alkalmazásáról beszél, valamint Szarka Miklóssal, aki a nagykapornaki erdészetben kerületvezető.
No events