2006. január
Benedek Fülöpöt, az FVM közigazgatási államtitkárát, a Jász-Nagykun Szolnok megyei vadászszövetség elnökét választotta december 2-án az Országos Magyar Vadászati Védegylet lovasberényi közgyűlése egyhangú szavazással a választmány elnökévé. Az Országos Választmány elfogadta és tudomásul vette az OMVV elmúlt öt éves ciklusban végzett tevékenységének beszámolóját.

– Erre a tisztségre nem jelentkeztem, de nem is kérettem magam – kezdte székfoglaló beszédét az új elnök, aki évtizedek óta gyakorló tisztségviselő a vadászat berkeiben. Pontokba foglaltan taglalta a most tisztséget vállalókra váró feladatokat, amelyeknek aktualitást adnak az Európai Unióhoz történt csatlakozás kapcsán felvetődött kötelezettségek, az új területbérleti szerződések előkészítése, a vadásztársaságok létjogosultságának bebizonyítása. Aktív segítséget kért a megyei vezetőktől, kihangsúlyozva, hogy aki nem a vadászat ügyéért tevékenykedik, azzal nem lehet együttműködni. Kiemelt célként említette a kamarával való együttműködés fontosságát, ugyanakkor – a párhuzamos tevékenységek erőt megosztó volta miatt – elképzelhetőnek tartja a két szervezet egyesítését. Javítani kell az együttműködést a gazdálkodókkal, a földtulajdonosokkal, a természetvédelmi és belügyi hatóságokkal. Törvényi garanciákkal kell elérni a vadászterületek szétaprózódásának megakadályozását. Vállalkozóvá kell válnia a Védegyletnek, most újra lehetőség nyílhat az önálló gazdálkodásra, üzleti tevékenység folytatására. A magyar vadászat rangjához méltó képviseletre lenne szükség az európai vadászati szervezetekben. Nem halasztható tovább a civil szervezetekkel és a lakossággal történő kommunikáció, a vadászok megítélésének javítása a közvélemény szemében. Mindezek megtárgyalására a soron következő elnökségi ülésen kerül sor.
Az OMVV vezetőségének tagjai: Pechtol János ügyvezető elnök, dr. Bodnár József egyesületi alelnök, Feiszt Ottó vadgazdálkodási alelnök. Ügyvezető elnökségi tagok: dr. Csorna Antal, dr. Diviánszki János, Kocsner Antal, dr. Móra István. A Felügyelő Bizottság elnöke Imre János, tagok: Dobák Dezső, dr. Dómján Lajos, Farkas László Márton és Döbrössy István.

-som