2014. november 25. - Megkezdődnek a 2014-15-ös erdészeti munkák.

A Pilisi Parkerdő Zrt. egy tíz évre kidolgozott terv szerint erdőfelújítást és fakitermelést végez.

A Parkerdő Zrt. közleménye szerint a kitermelt, vagy kipusztult faállományt mesterséges, vagy természetes erdősítéssel pótolják. A cég gazdálkodásának alapelve a természetes felújítás lehetőségeinek maximális kihasználásán alapuló, természetszerű erdőgazdálkodás. Ennek megfelelően a felújítások 70 százaléka természetes mageredet útján történik. Ilyenkor a letermelt idős faállomány által termett mag, akác esetén a pedig gyökerek megszaggatása biztosítja az önmegújulást.
A természetes erdősítés előfeltétele a speciális talajelőkészítés. Ebbe a tevékenyégi körbe tartozik, a közlemény tanúsága szerint, az idős állomány alatt végzett bozótirtás, amikor a természetes úton, magról kelt csemetéket akadályozó fa- és cserjefajokat távolítják el.
A fák fejlődése érdekében nélkülözhetetlen az úgynevezett ápolás. E munkálatok célja a gyomkonkurencia, a kúszónövények és a fás szárú elegyfajok, cserjék visszaszorítása. Így segítik az erdősítés fő fafaját növekedésében. A közlemény kitér az ápolás konkrét módszereire: a kapálásra, sarlózásra, kaszálásra, sarjleverésre, illetve a gépi ápolásra.
A munkálatok másik nagy csoportjába a fakitermelés tartozik. A fakitermelés tulajdonképpen az erdőfelújítás egyik formája. A fokozatos felújító- és szálalóvágás éveken keresztül tartó beavatkozás. Szálaló vágáskor a terület megújulásának ideje három évtized.
Az úgynevezett felújítható fafajok, mint az akác esetén tarvágást alkalmaznak a szakemberek. Ilyenkor az idős faállományt egyetlen beavatkozással termelik le. Ezután következhet a mesterséges erdősítés, magyarázza a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatója, amely a továbbiakban kitér arra, hogy az erdő megfelelő, egészséges fejlődése érdekében elkerülhetetlenek a törzsszámcsökkentő eljárások: a tisztítások, gyérítések.
A fakitermelési munkák pontos ütemezése mindig az időjárás függvénye, elvégzésük október-december, továbbá január-március között várhatók.