2006. július-augusztus
Célok és elképzelések az Újság jövőjéről
Az Erdészeti Lapok a Tagság és az Egyesület legfontosabb, nagy múltú, patinás kapcsolatteremtő fóruma. Az aktív gyakorlaton kívül került egyesületi tagok jelentős hányada az Egyesülethez szinte kizárólag az Újságon keresztül kötődik, ami egyben a gyakorló erdészek egyetlen magyar nyelven kiadott szakfolyóirata. A Lapok tartalma, arculata, üzenete befolyásolhatja az azt forgató szakmán kívüliek ágazatunkról alkotott képét, társadalmi megítélésünket is.

A környező világ gyorsan változik, szakmánk kommunikációs eszközrendszerét, módszereit időről-időre fel kell frissíteni. Ennek kiemelt része az Erdészeti Lapok (EL) értékmegőrző megújítása, a hozzá méltó szakmai alázattal és odafigyeléssel. Röviden: megtartani mindent, ami időtálló érték, beépíteni, megvalósítani a legszínvonalasabb új ötleteket, tartalmi és formai elemeket, hatékonyan kihasználni az információs technológia korszerű lehetőségeit.

A Szerkesztőbizottság
A megalakuló Bizottság a hatékony működés képessége érdekében kis létszámú, a Szakma és az EL iránt elkötelezett, a kommunikációban járatos, jó íráskészségű tagokból álló testület. A lapszerkesztést markánsan meghatározó munkáját a Főszerkesztő szoros együttműködésével végezze.
A Bizottság tevékenységét egy hozzá szervesen kapcsolódó, az összes régiót és több szakterületet érintően felkérendő, ún. szerkesztői munkacsoport segítse. A csoport jó tollú, ambiciózus tagjainak elsődleges feladata az írott „muníció" (készre írt, ül. íratott cikkek, aktuális hírek és tudósítások) szállítása az Újság szerkesztéséhez, valamint az olvasók véleményének visszajelzése, igényeinek közvetítése a Bizottság felé.

Az Erdészeti Lapok tartalma, megjelenése, terjesztése
Az Újság tartalmi és arculati értékeinek megőrzése mellett, kívánatos a témacsoportok markánsabb rovatokba rendezése, a rovatokért felelős munkatársak hozzárendelésével. Ismételten átgondolható az egyes témacsoportok sorrendisége a lapban. Az Újság aktualitásának javítása érdekében szükséges az átfutási idő csökkentése. Az előrelépés további lehetőségei:
Az internet-alapú, hozzáférés lehetőségeinek biztosítása - az Újság honlapjának elindítása;
Több gyakorlati témájú, módszereket, technológiákat elemző cikk megjelentetése,
Az ágazatot érintő aktuális gazdasági, piaci információk, trendek, elemzések gyakoribb közlése;
Az ágazatot érintő pályázati lehetőségek bemutatása, elemzése;
Azonnali, kompetens reakció az ágazatot ért kihívásokra;
A közönségkapcsolati tevékenység még hangsúlyozottabb bemutatása, népszerűsítése;
Több érdekes portré, riport, interjú, szakmánk és partnereink meghatározó képviselőivel;
Lapszemle a rokon szakterületek és a külföldi társ-szervezetek sajtójából;
Több szakmatörténeti visszatekintés - napjaink problémáira vonatkozó
tanulságokkal;
Több művészeti alkotás, karikatúra a lapban, a szerzők bemutatásával;
Alkotói pályázatok kiírása, különös figyelemmel a diákokra, gyerekekre;
Diákoldal, az Egyetem és a középiskolák életképeivel - a hallgatók tollából;
Egy időszaki, tudományos melléklet létjogosultságának, ésszerűségének mérlegelése;
Az Újság eljuttatása a sajtó és a politika mértékadó képviselőihez;
Az előfizetés rendszerének egyszerűsítése, potenciális előfizetők név szerinti megszólítása;
Az  Újság piaci hozzáférhetőségének megteremtése.

Az Erdészeti Lapok szerepe az OEE stratégiájában

Az OEE szakmai és társadalmi pozíciójának megerősítése
Az Egyesület erkölcsi, szakmai tőkéje és politikai értelemben is számottevő létszámú bázisa alapján érdemes arra, hogy az ágazaton belül programadó erejű szervezetté váljon. Ez a fő cél, ennek érdekében kell összefognunk és az Erdészeti Lapokat is felhasználnunk egy, az eddiginél is korszerűbb stratégia megfogalmazására!

Az ágazati együttműködés elősegítése, a szakmai egység erősítése
A tagságot jobban megszólító egyesületi arculat és programok megjelenítése az Újságban, a többség összefogása a legfontosabb célok elérésére. További nyitás, kölcsönös segítségnyújtás a magánerdő és a szakmaközeli szerveződések irányába.

Az ágazati folyamatokat alakító képességünk fejlesztése
Kompetenciánkat az Újság üzenetével is tegyük egyértelművé az illetékes döntéshozók, az ágazatra hatni képes szervezetek, partnerek köreiben! Bizonyítsuk, hogy mi, erdészek vagyunk az erdő és a vele kapcsolatos folyamatok felelős gazdái. Aktuálisan hozzá kell férnünk minden információhoz, ismerethez, mely a sorsunk alakulásában fontos lehet. Szükséges megteremtenünk az egységes üzenetű ágazati közbeszédet, megszólaltatva ügyeink átütő erejű, hiteles érvekkel felvértezett képviselőit. Szóhoz kell jutnunk azoknál az asztaloknál, ahol a rólunk szóló döntések megszületnek. Elő kell segítenünk az ágazat termékeinek kedvező piaci megítélését annak érdekében, hogy mindinkább önállóan, a piacról élhessünk meg - ne legyünk kiszolgáltatottak, legyünk erősek és függetlenek!
Õszintén bízom abban, hogy a megalakulás előtt álló Szerkesztőbizottságnak lesz képessége, elegendő akarata, ereje és kitartása a célok eléréshez. A nevükben is kérem a Tagság együttműködő támogatását!

Haraszti Gyula
a Szerkesztőbizottság elnöke

 

 

No events