2004. december 18.
MŰHOLDAS TERMŐFÖLD-ELLENŐRZÉS
Az Európai Unióban a földművelő gazdaságok'2005-től csak műholdas távérzékeléses ellenőrzés után juthatnak területalapú támogatáshoz. 5,5 millió mezőgazdasági termelő 50 millió parcellájáról készül e célra digitális térkép.

Az EÜ közös agrárpolitikájának 2003-ban elfogadott reformja alapján az EU közös agrárpolitikájának 2003-ban elfogadott reformja alapján az agrártámogatások és az ezeken belül a legnagyobb hányadot kitevő területalapú támogatások kifizetése az úgynevezett integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében történik. Ez a számítógépes rendszer magában foglalja a gazdák regisztrációját, az ingatlan nyilvántartást és az összes mezőgazdaságilag műveli földterület azonosítását is. Ez utóbbihoz légi vagy műholdas felvételek alapján - az amerikai Quickbird 1 és Ikonos műholdak felvételeit használva - olyan digitális térképeket készítenek, amelyeken akár egy-két méteres tereptárgyak is jól elkülöníthetők. Noha a légi fényképezést már több mint 15 éve alkalmazzák a mezőgazdaságban termésbecslésre, az igen nagy felbontású műholdas adatok használata csak 2003-ban indult egy mintegy, 15 ezer négyzetkilométert lefedő kísérlettel. A program gazdája az Európai Bizottság égisze alatt működő JRC kutatóközpont, amelynek az észak-olaszországi Isprában lévő intézetében dolgoznak „a mezőgazdaság távérzékeléssel történő ellenőrzése"  (MARS)   nevű programon. Az idén 50 ezer, jövőre pedig már 150 ezer négyzetkilométerről készül nagy felbontású digitális térkép. A program eddigi költsége - több évre elosztva - mintegy 100 millió euró. A kibővített EU-ban évente gyakorlatilag 5,5 millió mezőgazdasági termelő és vállalkozás igényel támogatást, több mint 50 millió mezőgazdasági parcellára; az igénylők és parcellák mintegy 5 százaléka cserélődik évről évre.
A MARS programban részt vevő szakemberek november végén, Budapesten rendezték meg éves szakmai konferenciájukat. Ezen a francia Jacqties Delincé, a program vezetője elmondta a HVG-nek: ilyen mennyiségű támogatásigény megbízható ellenőrzése lehetetlen volna a távérzékeléses módszer nélkül, amely olcsóbb is, megbízhatóbb is a helyszíni kutakodásnál. Ezért kötik ki az EU-jogszabályok, hogy a támogatás igényléséhez kizárólag a műholdas földterület-azonosító rendszer adatait lehet használni. A mezőgazdasági parcellaazonosító az EU közös agrárpolitikájának 2003-ban elfogadott reformja alapján az agrártámogatások és az ezeken belül a legnagyobb hányadot kitevő területalapú támogatások kifizetése az úgynevezett integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében történik. Ez a számítógépes rendszer magában foglalja a gazdák regisztrációját, az ingatlan nyilvántartást és az összes mezőgazdaságilag művelt földterület azonosítását is.
A tavasszal és ősszel készített felvételekből pedig egyértelműen ellenőrizhető az igény megalapozottsága.
Delincé szerint az igények átlagosan 8 százalékánál találnak hibát vagy valótlanságot. Olaszország egy évtizede még élen járt a mezőgazdasági támogatások körüli visszaélésekben, mára a műholdas ellenőrzésnek köszönhetően ez szinte teljesen megszűnt. A mai felvételeken akár az olajfák is megszámolhatók egy ültetvényen, és így ellenőrizhető, hány fa után igényelt támogatást a termelő gazdaság.
A földterület-azonosítás viszonyítási kerete az úgynevezett fizikai blokk, olyan, a terepen felismerhető határokkal, mint az utak, a vasutak, a csatornák, a töltések, az épületek, az erdőszélek. A viszonylag állandó blokkokon belül különítik el azután a változó parcellákat. Egy blokkban több tábla van, és a területet több gazdálkodó is művelheti. Magyarországon ezeket a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó Földmérési és Távérzékelési Intézet (Fömi) alakította ki, az ország teljes térinformatikai térképe mintegy 315 ezer blokkból áll.
Az idén 22 EU-tagállam használta a távérzékeléses ellenőrzést a mezőgazdasági támogatások jogosságának elbírálásához, 2005-ben további tíz - EU-s és azon kívüli
- állam csatlakozik a rendszerhez. A tagjelöltek - Románia, Bulgária, Törökország és Horvátország - is részt vesznek a MARS programban, sőt három nem uniós ország, Svájc, Izrael és Macedónia is.
A már létező kataszteri nyilvántartás mellett azért szükséges egy párhuzamos szisztéma kiépítése, mert a két nyilvántartás eltérő célt szolgál. A kataszteri a tulajdonbiztonságot védi, míg a mepar az uniós agrártámogatásokhoz nyújt naprakész információkat. Az ingatlan-nyilvántartásból ugyanis nem tűnik ki, mekkora egy adott földdarabon a támogatható terület, mekkora részt foglal el épület, bozótos, és az sem, hogy a földet szántónak, gyümölcsösnek vagy szőlőnek használják-e. A műholdas ellenőrzés minderre választ ad, és viszonylag nem nagy költséggel. Csornai Gábor, a Fömi távérzékelési központjának vezetője szerint a blokktérképek kialakítása a kifizetett támogatások mintegy 1 ezrelékébe kerül.
A távérzékelős rendszer célja, hogy a termelők már a bevallásnál, illetve a támogatásigénylésnél használják a parcellaazonosító adatait. A kifizető intézmény - Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – azután ellenőrzi, hogy az adott parcellára csak egyszer igényeltek-e támogatást,  nem szól-e az igény nagyobb területre, mint a ténylegesen művelt, valóban a bejelentett növényt termesztik-e. Hasonló kontroll után fizethető támogatás szőlők, gyümölcsösök, olajos magvak után is. Csornai Gábor szerint általában elegendő az igénybejelentések 5 százalékának részletes ellenőrzése; a rendszer kockázatanalízis alapján megbízhatóan ki tudja jelölni, hol szükséges minden részletre kiterjedő kontroll, és hol engedhető meg némi nagyvonalúság.  Ennek alapján kell azután használni az igen nagy felbontású műholdfelvételeket, vagy megelégedni kisebb - 10-15 méteres - felbontással is.
A program jelenleg kizárólag az amerikai műholdak felvételeire van utalva, de 3-4 éven belül valószínűleg felbocsátanak európai (francia-olasz együttműködésben készülő) műholdat is e célra. A csalásokat megelőző ellenőrzés mellett a műholdas megfigyelés adatai használhatók egyéb célra, így annak a megállapítására is, hogy a mezőgazdasági hasznosítás nem ellentétes-e a környezetvédelmi elvekkel és előírásokkal, az élőhelyek, természetvédelmi területek megóvásával.
 MAGYAR PÉTER