2004. december 17.
Az Európai Unió következő költségvetési időszakában, 2007-2013 között 4,4 milliárd eurót, azaz 1,1 billió forintnyi összeget fordít az unió 25 országát magába foglaló ökológiai hálózat, a Natura 2000 fenntartására, megpályázható támogatására. A program kihat a mezőgazdálkodásra, a vidékfejlesztésre, az ökoturizmusra a térségi foglalkoztatásra, alternatív jövedelemforrást teremt. Mindez a dunántúli megyék természetvédelmi és vadászati hatóságai, valamint a vadászati érdekképviseleti szervezetek vezetői közös tanácskozásán hangzott el. Egy hete, Balatonöszödön Haraszthy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes-államtitkára, a Natura 2000 hazai megvalósításáról beszélt. A szakember a kormányrendelet célját, értelmét ismertette. Az Európai Unio madár- és élőhelyvédelmi elvei kötelezőek a tagországok számára, ez nálunk a pannon ökorégió gazdag élővilágának, biológiai sokféleségének a megvédését szolgálja. Csak a környezetvédelmi hatóságok és a terepen dolgozó nemzeti parki, vadásztársasági szakemberek együttes munkájával lehet megvalósítani.

Csányi Sándor egyetemi tanár a térség vadállományának a helyzetéről beszélt. Elmondta, a nagyvadállomány a kilencvenes évek közepétől rohamosan csökkent, az utóbbi két évben enyhén emelkedett. Hasonló görbét mutat a mezőgazdasági és erdei kártételek mértéke. A vadgazdálkodás jövedelmezősége elmarad a kívánatostól, 2003-ban negatívra fordult. Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára azt emelte ki, hogy a Natura 2000 program nagyon sok vonatkozásban hasznos a vadállomány számára, s kedvező a vadászoknak is; vannak ugyan olyan részterületei, amelyek korlátozzák a vadászatot, de ezeket is el kell fogadni. Tudomásul kell venni: elsődleges cél a vadon élő állatok védelme, a vadászatot ennek kell alárendelni. Pintér István, az agrártárca főosztályvezetője úgy vélekedett, hogy a Natura 2000 céljainak megvalósításában nélkülözhetetlen a természeti erőforrásokat használók együttműködése.


Fáczányi Ödön