Image

A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete kiterjedt közjóléti feladatkörrel, évtizedes parkberuházási és üzemeltetési gyakorlattal felvértezve, integrálta tevékenységébe a Vadaspark működtetését.

Ennek a sajátos bemutató- és kirándulóhelynek az üzemeltetésében a szervezeti változások után, a rövid távú fejlesztési elképzelésekben a legnagyobb hangsúlyt a gyermek korosztályú látogatók sokoldalú kiszolgálására helyezték. Balszerencsés eseménye volt ennek az időszaknak az alig több mint tízéves fogadóépületet elhamvasztó tűzeset 1995-ben.
A sokoldalú támogatással, szinte azonnal elkezdett építkezés nyomán a következőkben új iroda-, oktató-, kéziraktár-helyiségek segítették a munkát, és biztosítottak helyet a programoknak, valamint az oktatásnak. A tanulók szervezett fogadása a budakeszi Virág-völgyben átalakított fűrészüzemi épületből végleg áthelyeződött a vadasparki bázisra. Az oktatás és az ismeretterjesztés programjainak összeállításában, szervezésében - a külső intézményekkel, egyesületekkel együttműködve - kimagasló tevékenységet fejtett ki a Vadaspark akkori vezetője.
A fejlesztés és az üzemeltetés korábbi, meghatározóan központi költségvetési forrásai az 1990-es években fokozatosan csökkentek. Az igényeknek megfelelő folyamatos üzemeltetéshez az évtized közepétől a Fővárosi Önkormányzat és a vagyonkezelő nyújtott eseti támogatásokat. A parkerdő gazdasági vezetésének elhatározása után és a szükséges engedélyek birtokában, 1997-től közhasznú társasági formában folytatta munkáját a Vadaspark. A parkerdős belső és külső források, a hozzájárulások, a célzott támogatások, az önálló pályázati eredetű források, a bevételek felhasználható hányada, a bemutatott állatok „örökbe fogadása" révén adományozott összegek mind részei annak a forrásnak, mely segítségével egyáltalán fenntartható a Vadaspark működése és színvonalas programkínálata.
1996 és 2000 között a nagyvadkarámok felújítására és két új bemutatókarám létesítésére került sor. A kerítéseket és a vadellátásra szolgáló berendezéseket felújították, az árnyaló fák szükséges kezelése, védelme is megtörtént. Megújultak az állatokat bemutató szöveges-képes táblák is. Csere révén két fekete bivalyt, majd a helyükre európai bölényeket helyeztek el a bemutatókarámokban. 1997—98-tól a kúpos apróvad-bemutatóban európai farkasokat és hiúzokat is láthatott a közönség. A fogadópark szegélyénél fokozatosan alakították ki a gazdasági udvart (falusi udvar), ahol a házi baromfifélékkel, kecskékkel, juhokkal, szürkemarhákkal, valamint az állattartók segítőivel: pásztorkutyákkal, igavonó szamarakkal találkozhattak az odalátogatók.
A vadasparki bemutatótól elkülönített területen az ismeretterjesztés és az oktatás szervezett programjai teremtenek lehetőséget a természetes környezetben az életközösség bemutatására. Ehhez nyújt segítséget a 2001-ben felújított, a Vadaspark déli szegélyénél álló társas megfigyelő. Színtér 2001-ben  történt a  nagyvadbemutató  helyek  sétaútjainak  a  felújítása  és vízelvezetők kialakítása, továbbá a karámokban az etetők felújítása. A szálas takarmány minőségi tárolásának biztosításához 2002-ben zsindelyes fedelű szénatárolót építettek a karámok szomszédságában.
2003-ban a bejárattal szemben, a körsétány szegélyében üvegfalú bemutatóblokkot helyeztek el, amelyben házi és üregi nyulakat láthatunk. Az üregi nyulak földbe vájt üregei is megfigyelhetők itt. Külső anyagi támogatás felhasználásával, a volt kisragadozó-bemutató helyén, a bejárat bal oldalánál ragadozómadár-röptét építettek. A bejárati cölöpkerítés felújításán kívül ebben az évben sikerült az elektromosvezeték-hálózatot felújítani. A látogatók komfortját emelte a volt bányagödörben a tűzrakó helyek, valamint a fogadóparkban a vizesblokk felújítása.
2004-ben költségvetési forrásból a bejárattól jobbra, énekesmadarak röpdéjét építették fel, továbbá a körsétány keleti szegélyénél létrehozott bemutatókban gólyák, vadrécék, baglyok, vércsék folyamatos bemutatásáról gondoskodtak. A nagyvadkarámok felé vezető út mentén, a ragadozó madarak szomszédságában, saját erőből építették fel a kisemlősök bemutató épületét. A kívülről üvegfalon át megtekinthető állatok között rókákat, borzokat, nyesteket, görényeket, mosómedvéket, nyestkutyákat láthatnak az érdeklődők.
A következő évben, az 1988 óta üzemelő kilátó felújítása kezdődött el. A ragasztott főtartók és a kilátószintek faszerkezeteinek kijavítása történt meg, utóbbiból még 2009-re is maradt kisebb korrekciós feladat. A fogadópark és a bejárati sétautak felújítása után a Szilfa-tisztáson a játszótér karbantartási, fejlesztés-előkészítési munkái következtek. Érdekes részlete lett a tisztásnak az egyedi tervezésű, eső ellen védő „ernyős fa".
2006-ban az évek óta szorgalmazott autós bekötőút felújítására kerülhetett sor költségvetési támogatásból. A teljes útfelület kiegyengetése után új aszfaltszőnyeg borítást és hengerelt murvapadkát kapott az úttest. A Szilfatisztás parkberendezésének cseréit is ekkor végezték el. Az erdei kisemlősök közül a mókusok és sünök arányos, jól belátható ketrecét alakították ki társasági és külső forrás felhasználásával a nagyvadbemutatóhoz vezető út mentén. A ragadozó emlősök bemutatójában műszikla építéssel segítették a jobb élettér-kialakítást.
Mindezek közben a látogatottság mértékét elemezve jó érzéssel mondható el, hogy a legutóbbi években is, a korábbi időszakokhoz hasonlóan, évente a százezret, esetenként 130 ezret is meghaladja a látogatók száma.
Kiemelkedő   eseményként  tarthatjuk   számon   a   Budapesten   tárgyaló   ún. „zöldelnökök" 2007-ben a Vadasparkban tett látogatását.
2007-ben a bejárat mentén, saját forrás felhasználásával teljesedett ki a madárbemutató rendszer, az új fácán- és galambbemutató pavilon üzembe helyezésével.
Végül a legutóbbi, 2009. évi események közül megemlíthetjük a díszkapu felújítását vagy a tulajdonosi támogatásból készült új látogatói vizesblokk építését. Ugyanakkor az élményt nyújtó fejlesztések közül már a megnyitásakor rendkívül népszerű, kitűnő, tulajdonosi forrásból létrehozott állatsimogató emelkedik ki.
A Vadaspark szakemberei elkötelezettek abban, hogy hasonló, a Vadaspark célkitűzéseit szolgáló, népszerűsítő anyagi és technikai fejlesztéseket valósítsanak meg ezután is.
A Vadaspark vezetői időrendben:
Junek Mihály, Szabó Lajos, Bukta Péter, Szabó Lajos, Varga Ervin, Takács Péter, Csapai László, Kiss Attila, Huszár György, dr. Tóth Attila, Somhegyi Tamás, Bene Zsolt (jelenlegi igazgató)
2010. február 17.
No events