Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket.

Azért nem mondom, hogy "kedves vendégek", hiszen azt gondolom, hogy ilyen magas szintű szakmai rendezvényre nem vendégek jönnek, hanem elsősorban olyan munkatársak, akiket érdekel ez a szakma és szeretnének megemlékezni dr. Majer Antalról.
Köszöntöm Önöket a Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Erdészetének kezelésében álló forrasztókői exótásban. 100 éve született dr. Majer Antal erdőmérnök, aki a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen az erdőműveléstan egyetemi tanáraként oktatta a jövő generációit. Emellett erdő-esztétikával is foglalkozott. Tanítványai lelkébe beleplántálta az erdők számtalan szépsége iránti tiszteletet és szeretetet. Ebből az alkalomból kívánunk emléke előtt tisztelegni a mai emléknapon. Az erdő poézise c. könyvében gyönyörű gyűjteményt állított össze professzor úr, aki szakmájában a legkiválóbbak közé tartozott, s volt szeme és füle a magas rendű műélvezethez is. A magyar költészet birodalmát is keresztül-kasul barangolta, hogy felkutassa mindazokat az értékeket, amelyek létrejöttéhez az erdők, a fák adták az ihletet.
A mindennapi élet gondjai, küzdelmei, kudarcai megfárasztják az embert. Nem egyszer érzi, hogy jó lenne elmenekülnie, kiszabadulnia, valahol kis lélegzethez jutnia, kiszellőztetnie zúgó fejét, zaklatott lelkét, mérgezett vérét, fulladó tüdejét, de hol? Szerencsére sokan rájöttek már, hogy az erdőnél nincs jobb orvossága elgyötört testünknek és lelkünknek. Külön világ. Csoda rejtő, álom hazám ez az erdő. A kötetéből Illyés Gyula gondolatát idézem itt és most, ezen a helyen.
Az 1950-es évek közepén az ERTI egyik fő kutatási témája volt az exóták meghonosítása hazánk területén. Ennek során az exóta fajok klímaállóságának vizsgálata céljából számos növényfajt gyűjtöttek össze arborétumainkban. A meghonosítás következő lépcsője a kísérleti exóta telepek létesítése volt, amelynek során már csak az erdészeti szempontból jelentőséggel bíró fajok telepítését tervezték. Esztétikai megfontolásból számításba jöhetett néhány dekoratív faj is. Általános irányelv volt, hogy a telepítéseknek erdő jelleget adjanak, ezért nem szórt elegyben, hanem kisebb-nagyobb foltokban végezték a telepítést. Az ország számos területén létesültek akkor a legkülönfélébb termőhelyi adottságok mellett kísérleti exóta telepítések.
Erre az időszakra nyúlik vissza az ugodi, forrasztókői exóta telepítés története is. A telepítés 1954-től kezdődött dr. Majer Antal erdőmérnök irányításával, aki akkor az ERTI Ugodi Kísérleti Állomás vezetője volt. Rajta kívül Márkus László és a volt Ugodi Erdészet szakemberei: Weibl Elemér erdészetvezető, Berger György erdőművelési műszaki vezető, Csombó Görgy kerületvezető erdész tettek sokat a kert létrehozásáért.
A telepítéshez szánt csemetéket Iváncról, Csákánydoroszlóról szerezték be és a helyszín közelében, a Nagyföltés tisztáson előnevelő kertet létesítettek. A tiszafák a szentgáli tiszafásból származnak. A csemetéket Barabics Elemér nevelte Iváncon, majd innen kerültek Ugodra. Az első telepítések idején a kertet még nem kerítették be, így a csemeték jelentős vadkárt szenvedtek. A gondos ápolás ellenére számos növényfaj telepítése kudarcba fulladt. Néhány viszont meglepően erőteljes növekedést mutatott. A kipusztult egyedeket vagy pótolták, vagy újabb fafajok egyedeit telepítették a helyükre.
A kertben ma a következő fontosabb exóta fajok találhatóak: atlasz cédrus, simafenyő, óriás mamutfenyő, zöldduglasz fenyő, oregoni hamisciprus, nyugati tuja, óriástuja, koreai jegenyefenyő, kaukázusi jegenyefenyő, coloradói jegenyefenyő és közönséges jegenyefenyő.
Majer Antal nyugdíjas éveiben is szívesen látogatta a kertet. Végső búcsút 1992-ben tett látogatásakor vett tőle. Utolsó látogatásának emlékét kedvelt kilátóján, a felettünk lévő Forrasztókőn elhelyezett emléktábla őrzi. Büszkén emlékezem arra, hogy az 1979-1980-as tanévben harmadéves erdőmérnök hallgatóként részese lehettem annak a felejthetetlen élménynek, amilyen türelemmel professzor úr tanított minket az erdőnevelés tudományára. ’Örvendj az erdő csöndjének! Ha egyedül vagy, annak, hogy egyedül lehetsz, ha nem vagy egyedül, annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz és örvendj annak, ami ma van.’
Üdv az erdésznek! Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Elhangzott 2020. október 16-án

 

No events