Majoros Gábor vezérigazgató beszéde

2020. szeptember 7. Soponya

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás jegyében telepített emlékerdő átadási ünnepségén.

Külön szeretettel köszöntöm Gulyás Andreát, az Egy a Természettel Nonprofit Kft kiemelt ügyekért felelős igazgató asszonyát, Varga Gábor országgyűlési képviselő urat, Dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét,
Dr. Simon László kormány-megbízott urat, Szücs Norbert urat, Soponya polgármesterét, a Fejér Megyei és a Pest Megyei Kormányhivataloktól megjelent kollegákat, társerdőgazdaságaink képviselőit, az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportjának tagjait, a VADEX Mezőföldi Zrt kollegáit és a sajtó munkatársait.

Az erdő, az élet általunk ismert formájának egyik nélkülözhetetlen alapfeltétele. Kezdettől fogva meghatározó szerepet játszik az emberiség életében. A népesség szaporodása, majd a civilizációs robbanás egyre nagyobb terhet rakott a föld erdeire.
Az elemi szükségletek szintjét messze meghaladó fogyasztói igények kielégítésének lett célpontja, színtere, majd mára áldozata a természetes erdőknek, - a bolygónk zöld tüdejének- több mint 80 százaléka.
Globális katasztrófa küszöbén állunk az emberiség fennmaradását, létét fenyegető kihívásokkal teli világban élünk.
Klímaváltozás, vírusok, járványok, a föld vízháztartásának felborulása, soha nem tapasztalt mértékű viharok, villám-árvizek, tájfunok veszélyeztetik bolygónk létét, élővilágát.
Pusztul a föld erdőterülete, fogy az élettér. Mindezen folyamatok megállítása, a világ erdősültségének növelése létfontosságú céllá vált!
Magyarország területének erdősültsége mint tudjuk 22 százalék, mely európai viszonylatban sajnos alacsonynak számít.
Határozott kormányzati célkitűzés, hogy az erdősült területek nagysága mielőbb elérje hazánkban a 27 százalékos területi nagyságot.
Szerencsére azonban nem csak a Magyar Kormány elkötelezett új erdőterületek létrehozásának vonatkozásában, hanem számtalan további gazdasági szervezet, egyesület pozitív kezdeményezése, támogatása, munkája kapcsán áll össze az a program, melynek köszönhetően a racionális földhasználat mellett az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklése is megvalósulhat.
Ebben a programban társaságunk, mint megyénk legnagyobb erdőgazdálkodója, is aktívan részt vesz.
A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt mintegy 20 ezer hektár területen kezeli az állami erdőket. Fejér Megye jelentős mezőgazdasági területeinek köszönhetően, az alacsonyan erdősült megyék közé tartozik hazánkban.
Kiemelten fontos ezért számunkra minden olyan új lehetőség, melynek kapcsán részt tudunk vállalni az országfásítás programjaiban.
Társaságunk 2020. tavaszán saját területén 52 hektár erdőtelepítést hajtott végre a részben a soponyai csemetekertben felnevelt 325.000 db őshonos csemetével és további 3400 kg makk felhasználásával Alsószentiván, Balinka, Baracs, Mór térségében.

Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján megkezdtük a „Fehérvár Tüdeje” program keretében a fásítási munkákat a Palotavárosi tavaknál, melyet rövidesen újabb jelentős erdőtelepítési munkák követnek, így év végéig további, összesen 12 hektár új erdő tisztítja Székesfehérvár levegőjét, mérsékli a talajvizet és a felmelegedést.

Több más Fejér megyei településsel együttműködési megállapodást kötöttünk a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési pályázatának elkészítésére, melyek alapján megkezdődtek az erdőtelepítési munkák. Az összefüggő nagyobb zöldfelületek, erdők létesítése a települési életminőséget jelentős mértékben javítja.

Részt vállalunk abban a programban is - amely szerint minden megszületett gyermek után legalább 10 facsemetét ültetünk el évente. A Vérteserdő Zrt-vel együttműködve 2020. őszén létrehozzuk az Újszülöttek Fejér Megyei Erdejét, ami mintegy 40 000 db facsemete elültetését és 6 hektár új erdő kialakítását jelenti. Az újszülöttek erdejébe csak őshonos fajokhoz tartozó facsemetéket telepítünk, így például kocsánytalan tölgyet és csertölgyet.

Az ún. mintafásítási programot folytatva a vagyonkezelésünkbe tartozó területen a 2020/21-es ültetési időszakban a mintegy 250 hektárt kitevő hagyományos erdőfelújításon túl további 25 hektár új erdőt hozunk létre mintegy 200 ezer db, döntően őshonos, kisebb részben akác csemete ültetésével Balinka, Bodajk és Mezőfalva térségében. Ezek az új állományok minden esetben nagyobb erdőtestekhez csatlakoznak majd, egyre javítva Fejér Megye relatíve alacsony erdősültségi mutatóit.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Agrárminisztérium együttműködése forrást biztosít az Éghajlatváltozási cselekvési terv erdészeti feladatainak megvalósítására is, melynek során fejlesztjük az Erdészeti Mérő és Megfigyelő Rendszerünket és az erdészeti klímamonitoring-hálózatunkat, mely azért is fontos, mert az erdőtelepítéseknél a klímaváltozáshoz hosszú távon alkalmazkodni képes fafajokat kell kiválasztanunk. A fafaj megválasztása mellett legalább ilyen fontos a szaporítóanyag származása is, ugyanis onnan kell a magot beszereznünk, ahol a jelenlegi klíma hasonló ahhoz, mint amilyen körülmények közé a majdani erdő kerül.

Ehhez a grandiózus erdő telepítési programsorozathoz kapcsolódik szervesen az Egy a Természettel Nonprofit Kft által egy millió forinttal támogatott, most átadásra kerülő emlékerdő létrehozása is!
A jövő évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás emlékére létre hozott erdőterület helyszínének kiválasztásakor szem elött tartottuk, hogy a megye egyik leggyengébben erdősült területén történjen meg ez a fásítás.
Soponyán, a Sárvíz Völgyben, a XIX. század elejéhez képest a XX. század közepéig ugyanis az árvízmentesítő munkálatok következtében a szántóterületek nagysága 4 százalékról 44 százalékra nőtt, míg az erdő részaránya 16 százalékról 2 százalékra csökkent.
A mocsárvilágot felváltották a nagytáblás művelésű mg.-i szántók, vízfolyások melletti tórendszerek, ligetes fás rétek, és elszórtan elhelyezkedő kisebb-nagyobb erdőfoltok.
Napjainkra a Sárrét-Sárvíz-völgye erdősültsége a 7,6 százalék-ra (5428 ha) emelkedett. Látható, hogy ez a térség igen igen messze van az országos átlagtól és a meghirdetett 27 százalékos erdősültségi céltól egyaránt.

A Vadászati Világkiállítást évtizedeken keresztül fogja hirdetni ez az emlékerdő!
Célunk volt a helyszín megválasztásánál, ezért az is, hogy egy kiemelten látogatott, komoly közjóléti szerepet is betöltő, jelentős vadászati, vadgazdálkodási múlttal, jelennel és jövővel rendelkező országosan, sőt nemzetközi vonatkozásban is elismert terület adjon helyet az emlékerdőnek.
A soponyai vízivad vadászatok, de a nagyterítékű fácán és vaddisznó vadászatok is nemzetközi hírnévnek örvendenek.
A helyszín választás és a döntés tehát nem volt nehéz.

Itt, a Sárvíz- völgyben, az Ökoturisztikai Központunkban létesült egy hektáros új erdőterületbe a VADEX Mezőföldi Zrt. csemetekertjéből származó 6.000 db kocsányos tölgy és 2.000 db szürkenyár csemete lett elültetve 2020. márciusában.
Kívánom, hogy hirdesse ez a kizárólag őshonos fafajokból megvalósított erdőterület a magyar vadgazdálkodás, a vadászati kultúra magas színvonalát. Szolgálja a 2021. évi Vadászati Világkiállítást, gyarapítsa hazánk erdeinek területét, óvja, védje a jövő generációjának egészségét.
Köszönöm a térség fásításában kiemelt szerepet vállaló erdész kollegáim magas színvonalú szakmai elhivatottságát, munkáját, azt a hozzáállást, mely kapcsán, elmondható, hogy aktívan, minden nap részt vállalnak a magyar erdők területének gyarapításában.
Legfőképpen köszönöm az Egy a Természettel Nonprofit Kft-nek a támogatást, hogy létre jöhetett ez az emlékerdő.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

4

 

No events