2010. április 4. - A környezettudatos nevelést szolgálja a KEOP és a KMOP uniós támogatása A cikkben szereplő fejlesztések az Európai Unió támogatásával valósulnak meg
Az erdei iskolák és óvodák hálózata jelentős szerepet játszik a természetvédelmi nevelésben, a környezettudatos magatartás kialakításában, mivel lehetőséget teremt, hogy a tanulóknak az iskola falai között megszerzett elméleti tudását gyakorlati tapasztalatokkal, saját megfigyelésekkel, elemzésekkel, felismerésekkel alátámasztva erősítse meg a természet élményszerű, közvetlen, folyamatos megismerése révén. Az oktatás és a szemléletformálás pedig a természetvédelem fontos stratégiai kérdése. A felnövekvő generáció környezettudatos magatartásának kialakítását segíti elő az erdei iskolák infrastrukturális fejlesztése és a képzés, a tananyagfejlesztés támogatása - az erdei iskola szolgáltatás színvonalának emelése.
Az erdei iskolai oktatási-nevelési munka szakmai tartalmában szorosan kapcsolódik a választott helyszín természeti és szociokulturális környezetéhez. Elsődleges feladata, hogy kialakítsa és fejlessze a gyerekek önmagukkal és környezetükkel harmonikus életviteléhez kapcsolódó életvezetési képességeit. Az erdei iskolai és óvodai pedagógiai munka képes megmutatni a világ és környezetünk működésének sokféleségét, összefüggéseit, egységét. Ehhez elengedhetetlen, hogy programja, eszközparkja és infrastruktúrája megfelelő színvonalú, s a szolgáltatás nyújtására minden téren alkalmas legyen. Ám a ma működő erdei iskolák és óvodák fenntartóinak többsége jó esetben csak a működtetést tudja biztosítani, infrastruktúrájának, eszközparkjának, képzéseinek fejlesztéséhez nincsenek anyagi forrásai. Ezen segít jelenleg két pályázati konstrukció is, amelyek együtt gyakorlatilag lefedik az ország egész területét. A Közép-magyarországi Régió a KMOP, a többi 6 régió pedig az ágazati Környezet és Energia Operatív Program, a KEOP keretén belül pályázhat. Mindkettő révén uniós forrásból teremt lehetőséget az Új Magyarország Fejlesztési Terv az erdei iskolák infrastrukturális és tartalmi fejlesztésének finanszírozására.
Az erdei iskola pályázati konstrukció célja, hogy 2015-ig több mint 70 erdei iskola fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdeiiskola-program színvonala emelkedjen. Az ágazati programban, s a Közép-magyarországi Régióban a 2007-2010 időszakban a rendelkezésre álló 2,48 milliárd forintra nemzeti park igazgatóságok, önkormányzatok és intézményeik, állami erdőgazdasági zrt.-k, alapítványok, egyházak, közhasznú társaságok pályázhatnak. Eddig a KEOP-ból 18 projektet támogattak több mint 1 milliárd forint értékben, a KMOP keretében pedig 5 projekt nyert támogatást több mint 300 millió forint értékben. S tudni kell: a támogatás mértéke ezekben az egyenként 30 és 80 millió forint közötti summát igénylő fejlesztési pályázatokban magas: a projektek összköltségének legalább a 77 százaléka volt, és tíz esetben elérte a 100 százalékot.
Közöttük volt például a „Jövőbarát Pelikánfészek" a seregélyesi Pelikánház Erdei Iskola fejlesztése, amelyre már az elsők között pályázott 2008-ban a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa, s nyert is - nem kevesebb, mint 79 925 560 forintot -, a beruházás teljes összegét. Ennek köszönhetően megtörtént az erdei iskolának helyet adó 300 négyzetméter alapterületű épület komplex felújítása; az épület nemcsak megszépült és kibővült, hanem energiaellátását is környezetbarát módon fejlesztették. Részletesebben: környezetbarát megoldások és technológiák alkalmazásával természetbarát mintaházat alakítottak ki, amelyet talajvíz-hőszivattyús rendszer fűt-hűt; ezt napkollektoros rendszer egészíti ki, ami a használati melegvíz-előállításra, fűtésrásegítésre és a talajkollektorok visszafűtésére alkalmas. Az elektromos áramot termelő fotovillamos rendszert telepítettek, a csapadék-újrahasznosítás érdekében 13 köbméteres víztározót alakítottak ki, melyből az ingatlan kertjét locsolhatják vagy a visszaforgató rendszer révén az épület mellékhelyiségeit öblíthetik. - Felújították a tetőszerkezetet, az épület belső tereinek burkolatát újra cserélték, ahogyan az épületgépészeti elemeket, s az épületet és környezetét akadálymentesítették. A terepi bemutató eszközöket fejlesztették - madármegfigyelő torony, meteorológiai állomás, kísérleti felszerelések, komposztálósarok, tematikus földtani park, geológus emlékfák, távcsövek – s a beltérieket is: multimédiás eszközöket, bútorokat, mikroszkópokat vettek, valamint a terepi megfigyeléshez környezetbarát közlekedési eszközöket - 30 kerékpárt és 4 kenut szereztek be. Emellett futotta még új tananyagok 5 új programcsomag részletes kidolgozására s az új tematikák és módszertan kimunkálása mellett, a továbbképzésekre, szakmai oktatónapokra - a partneri kapcsolat erősítése és a hálózatépítés folytatása érdekében.
Vagy vegyük a Pilisi Parkerdő Zrt. KMOP-pályázatát, amelynek a címe „Parkerdő a gyermekekért - A húszéves Visegrád, Mogyoró-hegyi Erdei Művelődés Háza infrastrukturális fejlesztése". E projekt célja a Mogyoróhegyi Erdei iskola leromlott és gazdaságtalanul üzemelő infrastrukturális hátterének fejlesztése, a kísérleti és megfigyelési eszközállomány korszerűsítése és az eddig teljesen hiányzó akadálymentesítés megoldása volt. A pályázó Pilisi —Parkerdő erre tavaly összesen csaknem 62 millió forintot költött, aminek a 90 százaléka európai uniós támogatás volt - mintegy 55,8 millió forint. Ennek köszönhetően kívül-belül megújult az 1988-ban épült Erdei Művelődés Háza a projekt keretében. A Makovecz Imre tervezte közösségi épületet borító flóratetőt felújították, a fűtési rendszert korszerűsítették, a nyílászárókat újakra cserélték és szigetelésről is gondoskodtak, így korszerű, környezetbe illeszkedő és energiahatékony épületben fogadhatják a jövőben erdei iskola tanulóit. S emellett az ország egyik első, 2005. szeptemberében a „Minősített Erdei Iskola" címet is megszerzett erdei tanintézményében az eszközrendszer is gyarapodott, korszerűsödött. A szemléltetést és önálló kísérletezést egy újonnan kialakított gyógy-, fűszer- és festőnövénykert, egy plexioldalú bemutató komposztáló és egy mini meteorológiai állomás segíti az erdei iskola területén. Ezeken kívül laptopot, projektort és terepi megfigyelő eszközöket, s a természetbarát és nem utolsósorban egészségesebb közlekedési módok kipróbálásához kerékpárokat is beszereztek. Végül az erdei iskola küldetéséhez az is hozzátartozik, hogy a szegregációt ellensúlyozza: ezt szolgálja a szálláshelyül szolgáló tábor belső útjainak és egy faházának, s külső vizesblokkjának átalakítása - akadálymentessé.
Nos, akik hasonlókon törik a fejüket, és tartalmilag megfelelő, a megvalósíthatóságot alátámasztó pályázati dokumentációt nyújtanak be, azoknak jó esélye van, hogy pályázati támogatásban részesüljenek; a pályázatok ugyanis a kiírás visszavonásáig folyamatosan beadhatóak. S kiíróik a korábbi tapasztalatokból kiindulva törekedtek a pályázati feltételek könnyítésére.    G. V.


No events