NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR
ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK
(Mesterszint / Alapszint)
ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ
szakirányú továbbképzés A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2012/2013. tanév tavaszi szemeszterében, Sopronban ismét elindítja az erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést.

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű,a
mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Az induló szakirányú továbbképzési szakok és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Mesterszint)

Felvétel feltétele: mesterképzésben szerzett erdőmérnöki végzettség vagy a 2006
előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett egyetemi szintű erdőmérnöki végzettség.

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)

Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett vadgazda-vagy természetvédelmi mérnöki
végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett főiskolai szintű
vadgazda-vagy természetvédelmi mérnöki végzettség.

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ

Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett bármely pedagógiai végzettség vagy
bármely más felsőfokú diploma.A képzés

A célja, hogy új, komplex szemlélettel mutassa be az erdő természeti, társadalmi,
gazdasági és kulturális értékeit, az erdő és az ember viszonyát, továbbá
módszertani segítséget adjon a diákok környezeti neveléséhez. Az erdő
szerepének, jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének
bemutatásával segítse a pedagógusok munkáját, hogy olyan képet tárhassanak
diákjaik elé az erdőről, amely hozzásegíti őket a realitásokon alapuló, ésszerű és
környezettudatos szemlélet kialakításához.

A szintje: szakirányú továbbképzés, szakmérnöki továbbképzés

A formája: levelező tagozat

A időtartama: három félév, szemeszterenként kétszer egy hét konzultáció, amely
összesen 180 óra előadást és gyakorlati foglalkozást jelent.

A indításának időpontja: 2013. február

A szervezése: a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés
szervezésének általános feltételeiről 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, évközi jegyek
megszerzéséből, a kollokviumok letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és a
záróvizsgából tevődik össze.

Korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Hallgatói
Követelményrendszer, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatban részletezettek alapján kerülhet sor korábbi
képzésben szerzett ismeretek beszámítására.

Jelentkezési határidő: 2013. január 5.

Jelentkezés: írásban, a mellékelt jelentkezési lap eljuttatásával.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 eFt/félév

magánszemélyeknek 30%-os kedvezmény

Szakfelelős intézet: Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Szakfelelős: Dr. Schiberna Endre

egyetemi docens, intézetigazgató

További információ: Tel: 99-518-139;


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

http://evgi.emk.nyme.huTANTERV

A képzés az Erdőmérnöki Kar, a Benedek Elek Pedagógiai Kar és az Apáczai Csere János Kar oktatóinak közreműködésével valósul meg.


Erdőpedagógiai szakvezető
Erdőpedagógiai szakmérnök
(alapszint és mesterszint)
Tantárgy neve, típusa Felelős oktató Tantárgy neve, típusa Felelős oktató
1. szemeszter
Személyiségfejlesztés és csoportépítés A Hartl Éva Dr.
Személyiségfejlesztés és csoportépítés A Hartl Éva Dr.
Természet szeretetre nevelés története – természetpedagógia B Hartl Éva Dr.
Természet szeretetre nevelés története – természetpedagógia B Hartl Éva Dr.
Erdő és erdőgazdálkodási ismeretek A Schiberna Endre Dr. Pedagógiai alapismeretek A Varga László Dr.
Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal A Héjj Botond Dr.
Bevezetés a pszichológiába A Bodnár Gabriella Dr. habil
Vadászati és vadgazdálkodási ismeretek A Faragó Sándor Dr.
Projektpedagógia A Kovátsné Dr. habil Németh Mária
Terepgyakorlat I.
(Erdő-vad-természet kapcsolata) A
Puskás Lajos Dr.
Király Gergely Dr. Hospitálás A Hartl Éva Dr.
Molnár Katalin Dr.
Természetvédelem Magyarországon B Bartha Dénes Dr.
Király Gergely Dr. Játék-és tanulássegítés B Molnár Katalin Dr.
Növényvilág védelme B Bartha Dénes Dr.
Király Gergely Dr. Szabadidő-pedagógia B Molnár Katalin Dr.
Állatvilág védelme B Winkler Dániel Dr.
Természetvédelem Magyarországon B
Bartha Dénes Dr.
Király Gergely Dr.
Erdészettörténet B Veperdi Gábor Dr. Terepgyakorlat I.
(Erdő-vad-természet kapcsolata) C
Puskás Lajos Dr.
Király Gergely Dr.
Erdőtervezés és erdőfelügyelet C Gál János Dr.
2. szemeszter
Erdőpedagógia alapjai A
Kovátsné Dr. habil Németh Mária
Erdőpedagógia alapjai A
Kovátsné Dr. habil Németh Mária
Erdőpedagógia az erdei iskolában A
Kovátsné Dr. habil Németh Mária
Erdőpedagógia az erdei iskolában A
Kovátsné Dr. habil Németh Mária
Környezeti nevelés A
Kövecsesné Gősi Viktória Dr.
Környezeti nevelés A
Kövecsesné Gősi Viktória Dr.
Kompetencia-alapú természetbeni tanulás A
Molnár Katalin Dr.
Kompetencia-alapú természetbeni tanulás A
Molnár Katalin Dr.
Kreativitás-fejlesztés A Hartl Éva Dr. Kreativitás-fejlesztés A Hartl Éva Dr.
Szakmai kommunikáció A Stark Magdolna Dr. Szakmai kommunikáció A Stark Magdolna Dr.
Terepgyakorlat II. A Puskás Lajos Dr. Terepgyakorlat II. A Puskás Lajos Dr.
Tájökológia B Berki Imre Dr. Tájökológia B Berki Imre Dr.
Életkorok pedagógiája C Hartl Éva Dr. Életkorok pedagógiája C Hartl Éva Dr.
Szakdolgozat I. B Témavezető tanár Szakdolgozat I. B Témavezető tanár
3. szemeszter
Erdei iskola gyakorlata különböző színtereken A
Puskás Lajos Dr.
Erdei iskola gyakorlata különböző színtereken A
Puskás Lajos Dr.
Erdei vezetések tervezése és szervezése A
Puskás Lajos Dr.
Erdei vezetések tervezése és szervezése A
Puskás Lajos Dr.
Erdei iskolai projekttervezés és minőségbiztosítás A
Kovátsné Dr. habil
Németh Mária
Erdei iskolai projekttervezés és minőségbiztosítás A
Kovátsné Dr. habil
Németh Mária
Erdei iskola szervezése és menedzsmentje A
Schiberna Endre Dr.
Erdei iskola szervezése és menedzsmentje A
Schiberna Endre Dr.
Erdő termékei és hasznosításuk A Stark Magdolna Dr. Erdő termékei és hasznosításuk A Stark Magdolna Dr.
Ágazati politika A Veperdi Gábor Dr. Ágazati politika A Veperdi Gábor Dr.
Terepgyakorlat III. A Puskás Lajos Dr. Terepgyakorlat III. A Puskás Lajos Dr.
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek B
Varga Gábor Dr.
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek B
Varga Gábor Dr.
Általános környezetvédelem C Pájer József Dr. Általános környezetvédelem C Pájer József Dr.
Szakdolgozat II. B Témavezető tanár Szakdolgozat II. B Témavezető tanárNo events