Gondolatok az erdészeti erdei iskoláról

A Föld lakosságának rohamos növekedésével, a civilizáció terjeszkedésével párhuzamosan nő a bioszféra terhelése, egyre elviselhetetlenebb környezeti - társadalmi - gazdasági problémákba ütközünk életünkben.  Nem túlzás kijelenteni, hogy globális ökológiai katasztrófa rémképe lebeg fölöttünk. Sajnos ma a fogyasztói szemléletre, a korlátlan gazdasági növekedésre épülő társadalmak uralják a világot. Magyarországot is ez a gazdasági-társadalmi rend uralja, melyre jellemző a mindent elsöprő profitelvűség, a rövid távú gondolkodás (élünk egyik napról a másikra), érzéketlenség a természetpusztításra, környezetszennyezésre, az erkölcsi értékek inflálódása. Úgy gondolom, nem vagyok egyedül, ha kijelentem, ez az út nem megfelelő, nem tudok azonosulni vele, új útra van szükség. A helyes utat a természet adta korlátok figyelembe vétele, egy racionális önkorlátozás, a környezettel való harmónia, a fenntarthatóság jellemzi. Ennek alapja az emberek környezettudatos szemlélete, magatartása. Az én olvasatomban az erdei iskola mozgalom fő célja ezen környezettudatos szemlélet kialakítása a társadalomban. Az utóbbi években az erdészberkeken belül egyre több helyen létesül erdei iskola, egyre több erdész vállal közvetlen szerepet ebben a munkában. Fölmerül a kérdés, hogy miért foglalkoznak az erdészek ilyen szokatlanul élénken ezzel a témával, mely közvetlenül nem vág a szakmájukba? A kérdés megválaszolását azzal kezdeném, hogy az erdész szakmára mindig is jellemző volt a hosszú távú szemlélet és a komplex gondolkodás. Ez abból ered, hogy az erdész együtt él a természettel, az erdővel, ily módon közvetlenül és folyamatosan megtapasztalja az erdei ökoszisztéma kölcsönhatásait. Az ember az erdőt ősidőktől fogva mint természeti erőforrást használja. Ma ezt az erdőhasználatot (fakitermelés, vadászat stb.) az erdészek irányítják, alkalmazva a legújabb technikai, technológiai vívmányokat, folyamatosan tapasztalva ennek hatásait. Mivel a fák hosszú életűek, az erdész, munkája során 100-200 évre is előre gondol, tervez, ökológiai és ökonómiai szempontokat is figyelembe vesz. Ez a komplex és előrelátó gondolkodási forma teszi lehetővé, hogy e szakma képviselői könnyebben észrevegyék, megértsék a környezetünket fenyegető veszélyt. Továbbá az erdész, ahogy felelős a rábízott erdőért, úgy felelősséget érez Földünkért és a jövő letéteményeseiért, a gyermekekért. A helyes út megtalálása érdekében az erdészek részt vállalnak az új nemzedék környezeti nevelésében, az erdei iskola mozgalomban. Mit kapnak a gyerekek az erdészektől? Fontos, hogy a gyerekekben egy komplex világkép alakuljon ki. Ismerjék a természet sokszínűségét, átérezzék a természetes ökológiai rendszerek összefüggéseit, bonyolultságát. Tudatosuljon bennük, hogy az ember nem függetlenítheti magát környezetétől, nem mindenható, része a természetnek. Lássák az ember által létrehozott technikai környezet, az emberi gazdálkodás hatásait. Kialakuljon bennük az emberi felelősségérzet. Lássák, hogy létezik olyan gazdálkodási mód a természeti erőforrásokkal, ami nem zsákmányolja ki és nem teszi tönkre a természetet. Nos erre kiváló hely az erdő! Itt megtapasztalható egy csodálatos, összetett életközösség, melynek része maga az ember is, hiszen gazdálkodik az erdővel. A terepi megfigyelések során alapvető követelmény, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a gyerekek és a természet között. Az erdőben mozogva folyamatosan, a tér minden irányából ingerek érik a gyerekeket (látás, hallás, szaglás, tapintás). Minden egyes belégzésnél egyfajta kontaktusba kerülnek az erdővel. Az erdő a maga változatosságával kimeríthetetlen tárháza a környezeti nevelési módszerek alkalmazásának, az élményszerzésnek. Úgy gondolom - a gyakorlat ezt igazolja - az erdész egy hiteles közvetítő lehet a gyerekek felé, természetesen szoros együttműködésben a pedagógusokkal, és minden olyan szervezettel, személlyel, akik tenni akarnak. Az Országos Erdészeti Egyesületen belül - mely maga 1866-ban alakult meg - 1996-ban jött létre az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály. A szakosztály egyfajta műhely azok számára, akik erdészberkekben fontosnak tartják az erdei iskola gondolatot. Célul tűztük ki egy országos erdészeti erdei iskola-hálózat létrehozását, melynek már ma is számos élő tagja van. Erdészeti erdei iskoláink infrastrukturális felkészültsége nagyon változó (az összkomfortos szálláshelytől az erdei tisztásig). Ami a legfontosabb, hogy biztosítunk erdei iskola programot, és ezekben a programokban nemcsak a fajokkal, az életközösségekkel, az ökológiával, a természetvédelemmel foglalkozunk, hanem a gazdálkodással is (komplex szemlélet). Nagyon szeretnénk, ha Magyarországon mihamarabb megvalósulna az, hogy minden gyerek megfelelő keretek között, rendszeresen kijutna az erdőbe és ott a testi, lelki felüdülés mellett környezettudatos szemléletet is kapna. Ez közős jövőnk garanciája. Tehát, irány az erdő!

Szabó Lajos
erdőmérnök

<<Vissza

No events