Imageerdőmérnök, erdőmester, erdőtanácsos, erdészetvezető
1958-tól vezette be a méretes nyár csemete ültetést mélyforgó eke alkalmazásával. Számtalan munkaeszköz megalkotásával, bevezetésével kamatoztatta kiváló műszaki és biológiai tudását, az általa vezetett erdészet mindig az adott kor technikai fejlődésének élvonalában volt.  1953-1969-ig, nyugdijazásáig volt a Hansági, majd a Délhansági Erdészet vezetője. Az 1950-es évek első felében irányítása alatt voltak az akkor meglevő észak-hansági területek is, ekkor nevezték erdészetét Hansági Erdészetnek. Nagy tisztelője és használója volt Hansági Gazdasági Vasútnak. Régi álma, a boldogasszonyi-és békási égeri feltárást szolgáló, erdészeti tulajdonú, 7.7km hosszú vasúti pálya az Ő tervei szerint valósult meg 1970-ben.Állandó résztvevője volt a nyártermesztéssel, lápfásítással foglalkozó országos rendezvényeknek, tapasztalatcseréknek.
Munkásságáért 1953-ban Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta. Ezen felül számtalan tudományos-egyesületi kitüntetésben részesült. Szenvedélyes vadász volt, amit 1945 előtt hivatalból, erdőgondnokként gyakorolt magas fokon. A háború után pedig a munkaterületén, vadásztársasági tagként harcolt az erdő és a vad érdekeinek összhangjáért. Elismerésként, Nimród Vadászérem kitüntetésben részesült. Gazdag szakmai tudását készségesen adta át a fiataloknak. Nemzedékek nőttek fel mellette, technikus-erdőmérnök hallgatók számára évtizedeken keresztül szervezte az élményt nyújtó tanulmányutakat. Egész életében, számtalan fórumon részt vett a közéletben egyesületi tagként, a fertőendrédi dalárda tagjaként-/1930/,községi-városi tanácstagként, TIT elnökként, nép ellenőrként. Öt gyermekéből - 2 leány és 3 fiú- három fiú az erdőmérnöki hivatást választotta. Legfontosabb, a szaklapokban megjelent dolgozatai az alábbiak:
Az Erdő 1956.áprilisi számában : A Hanságfásítás 5 éves eredményeiről
1957. szeptemberi : Vágásterületek gépesített feltörése
1959. januári : Hozzászólás a szarvaskérdéshez
1960. január : A Hanság szerepe a népgazdaságunk célkitűzéseiben
1961. július : Tölgyeseink érdekében
1962. október : Szarvasállományunk fenntartásának kérdéséhez
1975. szeptember : Búcsú egy erdőtől
1979. március : Még egyszer az égerekről
1979. október : A „Kapuvári égeresek" eltűnésének körülményeiről
(Erdőgazdálkodás története Magyarországon -Kolossváry Szabolcsné- 1975) Tanulmányterv a Hanság természet-és tájvédelemi körzetté nyilvánítására: Balsay László és Balsay Endre - 1974.

<<Vissza

No events