ImageMitől megy a villamos? Faraktár vagy erdő? Privatizálják-e a hazai erdőket, vagy végre a nemzeti parkokhoz kerülnek? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kívánnak föltenni a Védegylet által idén tavasszal, az országgyűlési választási kampány hajrájában ismét megrendezendő „A ló kérdez” című rendhagyó választási vitafórumon, ahol parlamenti pártok politikusait kérdezik.

A szervezők szerint ez egy új típusú közéleti vitafórum, amely az ígéretlicittől elnyűtt közönség műsora kíván lenni: Ady ismert költeményében a szekér (az ország szekere) elé fogott igavonó (a kormányzott néptömeg) egyszerre csak kíváncsi lesz, valójában mi sül ki az egészből.
Minden beszélgetés egy, a Védegylet munkatársai által készített 5-6 perces témafelvezető rövidfilmmel indul. A spotban az általuk felkért neves szakértők járják körül a modul témáját és problémákat vetnek fel. A vitákat a Kossuth Rádió közvetíti.
A gyakorlatilag három részre szakadt országban a bizonytalan választók igen magas aránya miatt érzik úgy a civilek, hogy szükség van új kérdésekre, új szempontokra, ahol a versengő politikai pártok fogódzókat nyújthatnak. Reményeik szerint a kezdeményezés a közéleti témák iránt aktívan érdeklődők igényeit is kielégíti, ugyanakkor alkalmas lehet az érdemi párbeszéd híján érdeklődését elvesztő rétegek közéleti reaktiválására is.   
 
A Védegylet két-két munkatársa három alkalommal (március 14-én, március 22-én és március 29-én – este 6 órakor) közönség és a mikrofonok előtt faggatják a négy parlamenti párt meghívott prominenseit, szakpolitikusait. Olyan érdemi, de szerintük érdemtelenül mellőzött kérdéseket feszegetve, amelyek jelenünk, jövőnk, illetve a következő generációk élete szempontjából alapvető fontosságúak, de a kampány-kommunikáció logikája miatt szinte soha nem kerülnek elő. Ha mégis, akkor csak érintőlegesen.
Március 14-én: Mitől megy a villamos? Energia és közlekedés. Biztos, hogy az erőltetett autópálya-építésre kell alapozni hazánk közlekedéspolitikáját? Hazánk tragikus mértékű energia-import függőségét tekintve mit kívánnak tenni a megújuló energiaforrások részarányának növelése és az energiahatékonyság előmozdítása érdekében? Mi az elképzelésük a hosszú távon a Pakson képződött nagy aktivitású hulladékkal, kiégett fűtőelemekkel?
Március 22-én: Lehet-e más a demokrácia? Átláthatóság és részvétel. Valóban több emberöltőre titkosítani akarják a kormányzati gazdaságpolitikai stratégia előkészítő anyagait? Jogunkban áll-e megismerni a magyar álláspontot a világkereskedelmi folyamatokról? Mit gondol arról, hogy egyszer államtitoksértés vádja, másszor komoly kártérítések fenyegetik a véleményformáló újságírót, a tényfeltáró sajtót? Van-e becsülete a közhatalomnak? Ön szerint kellően biztosított az ellentétes álláspontok bemutatása helyi és országos népszavazási kampányokban? Ön szerint a fejlődést gátló akadékoskodás vagy a közfontosságú döntések legitimációjának záloga, ha a civilek részt vesznek a nagyberuházások engedélyeztetési eljárásaiban, illetve a jogalkotási folyamatokban?
Március 29-én: Föld és víz a láthatáron? Környezetállapot és környezetpolitika.
Meddig erőlteti Magyarország az elavult, termeléshez köthető agártámogatások rendszerét, az európai trendekkel összhangban lévő agrár-környezetvédelmi és komplex vidékfejlesztési támogatások rovására? Milyen tervekkel rendelkeznek a Tisza-vízgyűjtőn elhelyezkedő potenciális szennyező források felszámolásának elindítására? Tétlenül kell várnunk egy újabb nagybányaihoz hasonló ciánszennyezést? Mi lesz a Szigetközzel? Mit kívánnak tenni a szükséges vízmennyiség megszerzése érdekében? Kibetonozzuk a Dunát? Az európai víziúthálózat fejlesztésének részeként valóban a meglevő hajókhoz akarjuk hozzáépíteni a folyót? Faraktár vagy erdő? Privatizálják-e a hazai erdőket, vagy végre a nemzeti parkokhoz kerülnek?

 

 

No events