Image2006. június 29-én a Koreai Erdészeti Szolgálat főosztályvezetője, Ph.D. Hyung-Kwang Kim vezetésével 31 koreai vezető erdészeti tisztviselő tesz látogatást Budapesten a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya, valamint az Állami Erdészeti Szolgálat meghívására. Látogatásuk célja, a korábbi évek tanulmányútjaihoz hasonlóan a továbbképzés és a tapasztalatcsere. A koreai szakemberek részint a központi, részint a helyi erdészeti igazgatásban dolgoznak. Érdeklődésük ékes bizonyítéka a magyar erdészet nemzetközi elismertségének és tekintélyének. Az előzetes egyeztetés szerint a látogatás alkalmával elsősorban az erdészeti törvényhozás, az erdészeti kutatás, az erdészeti politika, a környezetvédelem, a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás jelenlegi helyzete és az erdők megóvása, az akáccal kapcsolatos tapasztalatok, valamint a városokat (a fővárost) övező erdők kérdésköre iránt várható érdeklődés részükről.
No events