b_150_150_16777215_00_images_stories_mecsekerdo_harvestere2018.JPG

2018. 09. 04. – Az Ihartü-2000 Kft. harvester-forwarderes fakitermelésről tartott bemutatót augusztus 30-án, a Mecsekerdő Zrt.-nél dolgozó kollégáknak.

Az erdőgazdaság szervezésében, Almamelléken tartott rendezvény elsődleges célja nem a többfunkciós fakitermelő gépek (harvester-forwarder) bemutatása volt, hanem az ezzel elvégezhető fahasználatok technológiai sajátosságainak és munkakultúrájának megismertetése. A munka az Almamellék 39 A erdőrészletben, 20 hektáron, 34 éves, 18-20 cm átlagátmérőjű bükk elegyes hársas állományban folyt.

Burián Endre, a Mecsekerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetője köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy nem csupán egy egyszerű bemutató keretében, hanem valódi termelés közben láthatják a harvesteres technológia alkalmazását. „Az Ihartü-2000 Kft. sok éves tapasztalattal rendelkezik a lombos állományok fakitermelésében (azon belül is nevelő-, és felújító vágásokban, tarvágásokban), tőlük tudjuk a legtöbb jó tapasztalatot átvenni.”- fogalmazott.

b_150_150_16777215_00_images_stories_mecsekerdo_harvest2018.JPG

Bodor Dezső Károly, az Ihartü-2000 Kft. ügyvezetője bevezetőjében elmondta, 8-10 éve használnak többcélú fakitermelő gépeket lombos állományokban. A beruházás oka kezdetben a már meglévő forwarder kihasználtságának javítása volt, későbbiekben pedig a munkaerőhiány, mivel a magánerdő gazdálkodóknak már korábban is nagyon nehéz volt szakszerű munkát végző fakitermelőt találni.

A cég székhelyén, Szentgálon és környékén gazdálkodnak, jellemzően lombos állományokban, előhasználatokban és fokozatos felújító vágásokban. 2008-ban vásárolták a forwardert, de alkalmazása hagyományos kézi vágással nem volt gazdaságos, ezért két évre rá harvesterrel bővítették a gépparkot. Az induló tapasztalatokat főleg hasonló állományviszonyok között dolgozó osztrák vállalkozók körében szerezték.

 

Harvester az előhasználatokban
„Mi azt mondjuk, hogy gazdaságosan meg lehet oldani az előhasználatokat is többcélú fakitermelő gépekkel, ilyen munkákat végzünk a Mecsekerdő Zrt.-nél is.” – fogalmazott az ügyvezető.
A hatékony munka feltétele, hogy az állomány képes legyen befogadni, és megfelelő nagyságrendű feladattal ellátni az adott fakitermelő eszközt. Ugyanilyen fontos a fakitermelés műszaki előkészítése, a vágáspászták kijelölése, a közte elhelyezkedő állományrész vágásjelölése, a rakodóhely optimális kiválasztása, a választékösszetétel célszerű meghatározása. A fiatal állományokban kezdetben még látható vágáspászták, közelítő nyomok, az állomány idősödésével eltűnnek, „felszívódnak”. A műszaki előkészítés része az is, és a gépek termelékenységét növeli, ha ki van takarítva az aljnövényzet, melynek költsége bőven megtérül a gép teljesítményében.
Külön előnye a harvester alkalmazásának, hogy a vágásterületen keletkező maradékfa – jellemzően a már erdei választéknak nem alkalmas koronarészek – koncentráltan, rendezett, szállítható állapotban maradnak vissza. Így értékesíthetővé válik, ezáltal többletbevételhez juthat a gazdálkodó.

 b_150_150_16777215_00_images_stories_mecsekerdo_harvester2018.JPG

A legkényesebb pont – a gépkezelő személye
Az érdeklődőket Bodor Csaba, gépkezelő, vezette be a harvester műhelytitkaiba, a gyakorlat során szerzett tapasztalataiból mondott el érdekességeket. Kiemelte, a gépkezelővel szemben alapvető elvárás, hogy képes legyen a folyamatos figyelem-megosztásra, jól tűrje a monotonitást és az egyedüllétet. Fontos, hogy tudjon önálló döntéseket hozni, és a helyszínen megoldást keresni műszaki vagy egyéb szakmai problémákra. Érdekességként megemlítette: egy svéd felmérés szerint, a harvester-kezelőnek több döntést kell hoznia adott idő egység alatt, mint egy vadászgép pilótának.
„Fontos, hogy a kezelő szeresse az erdőt, és magát a gépet is. Legyen igényes a munkájára, hiszen a harvester csak hozzáértő kezekben hozza az elvárt teljesítményt, és lesz az erdész méltó társa a munkájában.” – hangsúlyozta.
A technológia nélkülözhetetlen része a kihordó is, ezért a harvester kezelőjének a faanyag termelése során szem előtt kell tartania a közelítés hatékonyságát is. A jövő a legmodernebb technológiával felszerelt, flottában dolgozó gépsoroké, amelyek a terepviszonyoknak és a megtermelt választékoknak a figyelembe vételével optimalizálni képesek a forwarder térbeli mozgását.

 b_150_150_16777215_00_images_stories_mecsekerdo_harveste2018.JPG

Fontos a képzés
Bodor Dezső Károly zárszavában kiemelte, a harvesteres technológia további terjedésének kulcsa, hogy megfelelő számú, jól képzett gépkezelő álljon rendelkezésre. Ennek szükséges feltétele, hogy színvonalas oktatás legyen Magyarországon, mivel a jelenleg elérhető OKJ-s képzés erre alkalmatlan. A megoldás, kellő ismereteket és megfelelő gyakorlatot biztosító szakember-nevelés lenne. Az ügyvezető ennek helyét az erdészeti szakképzésen belül az erdésztechnikus képzésben látja, ezen belül is duális formában, mert ez biztosít lehetőséget megfelelő mélységű tudás és kellő szakmai gyakorlat megszerzéséhez.
„Kérjük kollegáink és a szakma teljes körű támogatását, hogy ez megvalósulhasson. Reméljük, az eddig végzett munkánk és a bemutató is alátámasztja, van létjogosultsága ezeknek az eszközöknek és a hozzájuk tartozó munkakultúrának a magyarországi erdőgazdálkodásban.”- fogalmazott az ügyvezető.
Buzás-Jáger Anikó

No events