2019. január 9. - Több nagyon sikeres természetvédelmi együttműködés, például a Pilisi Bioszféra Rezervátum UNESCO általi megerősítése is hozzátartozik a Pilisi Parkerdő Zrt. elmúlt évi remek mérlegéhez.

A magunk mögött hagyott esztendőben is jelentős lépéseket tett a folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodás kiterjesztésében a Pilisi Parkerdő Zrt. A természetközeli módszerek alkalmazásában országosan élenjáró erdőgazdaság Pilisszentkereszt térségében 530 hektárral tovább növelte az úgynevezett örökerdők területét. A pilisi erdészek már a kezelésükben lévő négyzetméterek 40 százalékán nagy területű fakitermelések nélkül végzik gazdálkodási feladatukat. Többek közt ez is kiderül a zrt. honlapján közreadott évzáró összegzésből.
A természet is nagyban segítette az elmúlt esztendőben az erdészek következetes munkáját. Például a korábbi évekhez viszonyítva, rekordmennyiségű tölgy- és bükkmakk termett a Pilisi Parkerdőben. A természetközeli erdőgazdálkodásban a szakemberek az idősebb fákról lehulló magtermésre alapozzák az erdő megújítását. A parkerdő területének mintegy kétharmadán jelentős többségben vannak az ebbe a körbe tartozó fajok, a kocsányos, a kocsánytalan, a molyhos és a csertölgy, illetve a bükk.
A sikeres erdőgazdálkodás szempontjából fontos, hogy a helyben termett, földre hullott makkok, és a folytatásban a belőlük növekvő csemeték az eredeti állomány genetikai információit hordozzák. Ezt a természetes újulatot nevelve az erdészek sikeresen meg tudják őrizni az adott erdő genetikai változatosságát, ami hosszú távú ellenálló-képességet eredményez. A bőséges makktermések hasznosítása adja az alapját annak a szakmai folyamatnak is, amely során a gyengébb egészségi állapotú és minőségű sarjerdőket mag eredetű erdőkre cserélik le az erdőgazdaságnál. A fél évszázada következetesen zajló munka eredményeként az elmúlt esztendőben tovább csökkent a sarjerdők területének részaránya, az úgynevezett mageredetű erdőállományok uralják immár a Pilisi Parkerdő erdeinek 56,2 százalékát.
Jó út a vadhatás becslése
A vadgazdálkodás és az örökerdő-gazdálkodás összhangjának megteremtését új módszerekkel segítik a Pilisi Parkerdő Zrt. erdész szakemberei. A vadállomány nagyságának felmérésére, a hagyományos becslési eljárások mellet, 2018-ban alkalmazták először az úgynevezett vadhatás-becslést. Az erdei vadkár mértékét pontosan nagyon nehéz meghatározni. A gyakorlatban a számításba jöhető időtávlatok, illetve a károk eltérő megjelenése, hatása miatt még becsülni is nehéz az összeget. A becslés során a szakemberek az erdei vegetáció összképe alapján következtetnek a növényevő nagyvadfajok sűrűségére. A növényzet állapotára és az erdei állatok egészségi állapotára fókuszáló megfigyelések, illetve sok más egyéb tényezőt rögzítő, összetett módszer alkalmazásával a korábbiaknál sokkal világosabb képet lehet kapni a vadállomány világáról a fák árnyékában. Az adatok az erdei élőhely szempontjából hosszabb távon fenntartható vadgazdálkodáshoz adnak jó információkat. Fenyvesi Károly